Tarkastuslautakunnasta poliittisen naljailun käsikassara?

0

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana 2013–2016 toimineena jouduin melkoisen hämmennyksen valtaan, kun luin tarklan arviointikertomuksen vuotta 2021 koskien. Tyystin aiemmasta – ja asiallisesta – linjasta poiketen, lautakunnan puheenjohtaja oli ottanut kertomuksen blogialustakseen.

Tarklan keskeiset tehtävät ovat talouden ja hallinnon tarkastus sekä arviointi. Päätehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarklan tulee myös arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, sekä huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Sidonnaisuusilmoitusten valvonnan lisäksi lautakunnan tulee valmistella hallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Lautakunnan puheenjohtaja on arviointikertomuksessaan lähtenyt edellä olevista lainmukaisista tehtävistä poiketen hakemalla hakemaan seikkoja, joista voisi käydä viranhaltijoiden ja myös päättäjien kimppuun. Koronaturvallinen äänestyskin oli huonosti hoidettu, kun äänestysprosentti jäi juuri alle 50 prosentin.

Todella kummallinen on väite siitä, että sihy-asiassa kaupunki koki kuntalaiset vastustajikseen. Toki Kangas – vaikka ei valtuuston päätöksentekotilanteissa aikanaan suuta saanutkaan auki – teki voitavansa turulla ja toreilla sekä verhojen kätköissä, että hanke olisi kaatunut. Mutta onko tarklan pj tosiaan sitä mieltä, että kaupungin poliittisen ja virkamiesjohdon olisi tullut heittäytyä maahan leikkimään kuollutta harvinaisen heikkolaatuisten ja perusteettomien kaavavalitusten vuoksi sen sijaan, että he seisoivat päätösten takana puolustamassa kaupunkimme historian suurinta investointia?

Siinä mielessä ymmärrän Kankaan blogitekstin kritiikkiä, että aivan ylinjohto virkamieskunnassa käy perin vaatimatonta vuoropuhelua ja viestintää kuntalaisten kanssa. Se, ratkeaako asia TB:n kahviossa käymällä, on eri asia.

Selvästi tarklan pj:n hampaita kiristää kaupunginarkkitehdin suuri rooli kaupunkisuunnittelussa. Toki tässäkin kiristyksessä perusteensa on, mutta tarkastuslautakunnan arviointikertomus ei ole se paikka, jossa omia kaunoja puretaan. Eikä se ole paikka, jossa ilman konkreettista sisältöä muita kunnan toimielimiä moititaan näpertelystä varsinkaan silloin, kun ei itse tunneta edes oman tehtävänsä rajoja, mitä tarklan puheenjohtajuuteen tulee.

Kangas perää rohkeutta. Kirjoituksensa huono harkinta ei sitä häneltä osoita. Herraonni jääköön kunkin arvioitavaksi.

Mutta ihmettelen, jos valtuustossa näin kummallinen ja poikkeuksellinen tarklan arviointikertomuksen valjastaminen omiin tarkoitusperiin menee kritiikittä läpi. Vai ovatko tarklan kokeneet jäsenet todella sillä linjalla, että nyt onnistuttiin tässä kertomuksessa?

Timo A Järvinen (kok)

Uusikaupunki