Ugin junarata esillä Väyläviraston investointiohjelmassa – Hankkeelle esitetään 76 miljoonan rahoitusta, eduskunnan päätös puuttuu

0
Turun suunnasta Uuteenkaupunkiin kulkee ympäri vuoden kaksi tavarajunaparia päivittäin.

Väyläviraston investointiohjelma 2023–2030 on julkaistu. Investointiohjelmaan sisältyviksi ratahankkeiksi on kirjattu muun muassa Turku–Uusikaupunki-radan peruskorjaus sekä Raisio–Naantali-radan peruskorjaus ja sähköistys.

Eduskunnalle esitetään, että hanketta rahoitettaisiin 88 miljoonalla eurolla. Sillä olisi mahdollista toteuttaa laajempi peruskorjaus aiemmin esitetyn elinkaaren pidentämisen sijaan. Summasta 76 miljoonaa kohdistuisi Turku–Uusikaupunki-radalle ja loput Raisio–Naantali-radalle.

Väyläviraston investointiohjelmassa kyseiset junaradat on määritelty elinkeinoelämälle tärkeiksi radoiksi. Molemmille osuuksille tarvitaan peruskorjaustoimenpiteitä rataosien liikennöitävyyden turvaamiseksi.

Vuonna 2020 Raisio–Uusikaupunki-välillä kulki 832 000 tonnia tavaraa. Uuteenkaupunkiin kulkee ympäri vuoden kaksi tavarajunaparia päivittäin. Radan sähköistys valmistui vuoden alussa.

Investointiohjelmassa esillä olevassa hankkeessa olisi tarkoitus toteuttaa rataosien perusparannus, jolla varmistetaan tulevaisuuden liikennöintimahdollisuudet. Se tarkoittaa muun muassa päällysrakenteen uusimista rataosuuksilta. Myös tasoristeysturvallisuutta parannetaan. Tavaraliikenteen nopeustaso pysyy yhä 60 km/h -nopeudessa.

Ratasuunnitelma molemmille rataosuuksille on käynnistynyt tämän vuoden aikana ja töiden toteutustarve olisi vuosille 2023–2026. Väylävirastolla olisi rakentamisvalmiutta jo ensi vuodelle. Investointiohjelmassa todetaan, että Turku–Uusikaupunki-välin peruskorjaus olisi kiireellisin tehtävä työ.

Ratojen perusparannuksella Väylävirasto haluaa varmistaa kyseisten rataosien liikennöinnin tulevaisuudessa ja turvata saavutettavuutta alueiden välisillä yhteyksillä. Rataosien toimivuus kytkeytyy myös huoltovarmuuteen.

Väyläviraston investointiohjelmassa ovat mukana vain ne hankkeet, joista ei ole vielä rahoituspäätöstä. Kehittämishankkeiden mahdollisesta toteuttamisesta päättää eduskunta.