Uki ja Laitila yhdessä ilmastotoimiin– Ukikyytiä voidaan testata myös Laitilassa

0
Jaana Suksi ja Leena Arvela-Hellén ilahtuivat, kun ympäristöministeriön päätös rahoituksesta tuli. - Olemme hyvässä joukossa, kun yksi rahoituksen saaneista oli Tampere.

Uusikaupunki ja Laitila ovat palkkaamassa ekotekoagentin. Vaikka tehtävään nimitettävällä on rento työnimike, ekotekoagentti alkaa vetää ihan vakavasti otettavaa ympäristöhanketta.

– Halusimme hankkeelle hauskan lähestymiskulman. Ympäristöasiat kiinnostavat enemmän, kun niistä puhutaan myönteisesti, projektipäällikkö Jaana Suksi Ukipoliksesta sanoo.

Käytännössä ekotekoagentti käynnistää kaupunkien yhteistä ilmastotyötä. Hanke on saanut ympäristöministeriöltä 70 000 euron rahoituksen, kaupungit käyttävät uusiin ilmastotoimiin 30 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on viedä Hinku-kaupunkeja kohti vuoden 2030 päästötavoitetta.

– Kaupunkisuunnittelun tehtävänä on ilmasto-ohjelman laatiminen. Kun kaupungilla ei ole resursseja sen laatimiseen, käännyin Ukipoliksen ja Valonian puoleen, kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén kertoo.

Ukipolis ja Valonia laativat yhdessä hakemuksen ympäristöministeriölle. Suksi sanoo, että hakuprosessi oli vaativa, sillä hankkeen pitää olla tuloksellinen. Ilmastotyötä on kaupungeissa aloitettu CO2-toimintaympäristöt -hankkeessa. Suksen mukaan tämä uusi hanke on sille ikään kuin jatkumoa.

–  Kaupungit ja yritykset ovat jo ideoineet työpajoissa, minkälaisia ympäristöhankkeita täällä voisi toteuttaa.

Ekotekoagentti-hanke alkaa syyskuussa ja jatkuu 2024 huhtikuun loppuun. Ensimmäisenä hankkeeseen palkataan ekotekoagentti eli hankkeen koordinaattori ja perustetaan seudullinen ilmastotyöryhmä, johon kutsutaan mukaan kaupunkien edustajien lisäksi yrityksiä, paikallisia jätehuolto- ja energiayhtiöitä sekä oppilaitoksia. Hankkeessa huomioidaan erityisesti alueen vahvat tuotantoalat, kuten autonvalmistus-, metalli-, lasi-, muoviteollisuus sekä alkutuotanto.

Ekotekoagentti kutsuu ilmastotyöryhmän koolle säännöllisesti ideoimaan päästövähennystoimia.

– Hankkeen tavoitteena on saada aikaan konkreettisia toimia, joihin voidaan hakea Business Finlandin tukea, Arvela-Hellén korostaa.

Kiertotalouden mahdollisuuksia edistetään kokeiluilla, sivuvirtojen ja hukkalämmön kartoituksilla sekä lisäämällä kiertotalousosaamista.

– Yhteisiä teemoja voivat olla esimerkiksi muovin kierrätys, hukkalämpö ja erilaiset uudet digitaaliset ratkaisut, Suksi kertoo.

Uudessakaupungissa suurimmat päästöt aiheutuvat liikenteestä (25,2 prosenttia) ja Laitilassa liikennepäästöt ovat maatalouden jälkeen toiseksi suurimmat (21,1 prosenttia). Liikenteen päästöjen vähentämiseksi Uudessakaupungissa on jo kokeiltu kutsuperusteista Ukikyytiä.

–  Kutsuohjatusta Ukikyyti-pilotista on saatu hyviä kokemuksia. Tätä pilottia voitaisiin kokeilla myös Laitilassa hankkeen aikana, Suksi sanoo.

Lisäksi hankkeessa kartoitetaan lainattavien kaupunkipyörien kokeiluja ja testataan jotain pilottia myös Uudessakaupungissa ja Laitilassa. Lisäksi tarkoitus on edistää pyöräreitistöjen ja pyöräparkkien rakentamista.

Henkilöautoliikenteen puolella Ekotekoagentti-hankkeessa selvitetään vaihtoehtoisten käyttövoimien lisäämistä kaupungissa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi Canemure- ja biokaasuhankkeiden kanssa.

Tavaraliikenteen päästöjen vähentämiseksi on tarkoitus järjestää ideariihi.

– Logistiikan ongelmia, haasteita ja uusia ideoita ratkomaan kootaan seudun logistiikkatoimijat, kuten satama ja sen keskeiset toimijat, kuljetus- ja huolintayritykset. Ideariihessä pohditaan vähähiilisiä logistisia ratkaisuja, Suksi kertoo.

Suksi uskoo, että jo pelkästään vertaisoppimisella päästään pitkälle, kun yritykset vain pääsevät jakamaan tietoa keskenään. Lisäksi hankkeessa käytetään Valonian, Turun Ammattikorkeakoulun sekä Syklin asiantuntemusta.

Ekotekoagentti pyrkii lisäämään myös kierrätystä. Työpajoissa hyödynnetään tietoa alueellisista materiaalivirroista.

– Näin saadaan tehostettua materiaalien uudelleen käyttöä, Suksi sanoo.

Lisäksi haetaan digitaalisia ratkaisuja materiaalien kierrätykseen.

Fakta


Hinku-tavoite


Uusikaupunki on ollut Hinku-kaupunki vuodesta 2009 alkaen ja Laitila vuodesta 2013.

Molempia kaupunkeja sitoo Hinku-päästötavoite. Hinku-tavoitteena on 80 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Ekotekoagentti-hankkeen tavoitteena on rakentaa ohjelma, jolla päästötavoitteeseen päästään.