Ukikyydille lisämääräraha– Ponnen mahdollisuudesta vääntöä valtuustossa

0
Valtuustossa käytiin vääntöä siitä, lisätäänkö Ukikyydin lisämäärärahapäätökseen SDP:n Jaana Reijonsaari-Korsmanin ehdottama toivomusponsi. Seppo Nikulan mukaan ponsi oli hallintosäännön vastainen.

Kaupunginvaltuusto myönsi maanantain kokouksessaan lisämäärärahan Ukikyydin puolen vuoden jatkolle. Lisämääräraha on korkeintaan 40 500 euroa, mutta sen suuruus riippuu Ely-keskukselta saatavan avustusmäärärahan koosta. Elyltä voi tulla Ukikyytiä varten 30 000–50 000 euron rahoitus.

Valtuuston puheenjohtaja Mauri Kontu (kesk.) muistutti maanantain kokouksessa, että valtuusto ei voi päättää muusta kuin mahdollisesta lisämäärärahan myöntämisestä kaupunginhallituksen aiempaan esitykseen.

– Hallitus on käsitellyt kyytimaksuja ja muita täsmennyksiä. Kaupungin hallintosäännön mukaan valtuusto on antanut hallitukselle toimivallan ratkaista käytännön asioista, joten meidän roolimme on puhua vain lisämäärärahan mahdollisesta myöntämisestä, Kontu totesi.

Ukikyydin kertalippujen hintaa korotettiin kesäkuun alussa kaupunginhallituksen päätöksen perusteella ja seuraavan puolen vuoden ajan kertalippujen hinnat ovat aikuisille viisi euroa ja 7–16-vuotiaille lapsille kaksi euroa.

Jaana Reijonsaari-Korsman esitti valtuustolle SDP:n toivomusponnen, jota puolue toivoi liitettäväksi valtuuston päätökseen.

– Jos näyttää siltä, että korotetut hinnat vähentävät merkittävästi Ukikyydin käyttöä, niin kaupunginhallitus voisi tarkastella pilotin aikana lippujen hintoja uudelleen, Reijonsaari-Korsman esitti.

Valtuutettu Seppo Nikula (kok.) totesi, että hallintosäännön mukaan valtuusto voi hyväksyä tekemäänsä päätökseen liittyvän toimenpidealoitteen eli ponnen. Nikulan mukaan SDP:n esityksessä ei ole kuitenkaan kyse toimenpidealoitteesta, vaan vastaehdotuksesta.

– Se antaa muutosmahdollisuuden päätökseen. Kaupunginhallitus on käsitellyt Ukikyytikokeilun kattavasti ja nyt on kyse vain määrärahasta. Tämän tyyppinen ponsi ei sovi tähän asiaan ja se olisi mahdollista hyväksyä vasta päätöksen teon jälkeen, ei ennen sitä. En kannata pontta, Nikula summasi.

Matti Ankelo (pro Uki) totesi, että Ukikyytikokeilu on herättänyt paljon mielenkiintoa ja siitä on tullut palautetta.

– Asian kannalta on valitettavaa, ettei valtuusto voi ottaa kyydin hintakysymykseen kantaa. Esitän toivomuksena, että kun aikanaan päätetään kokeilun jatkosta, niin tuodaan myös saadut käyttäjäkokemukset valtuuston tietoon ja valtuusto päättäisi mahdollisesta jatkosta ja siinä yhteydessä myös hinnasta. Silloin keskustelua käytäisiin avoimesti valtuustossa, eikä suljettujen ovien takana kaupunginhallituksessa, Ankelo sanoi.

Heli-Päivikki Laurén (sd.) totesi kannattavansa Reijonsaari-Korsmanin esittämää pontta, jotta kokeilusta saataisiin mahdollisimman hyvä kokemus.

– Lisäkeskustelua ei syntynyt, joten etenemme hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Myönnämme lisämäärärahan Ukikyydille, Kontu totesi.

Reijonsaari-Korsman esitti toivomusponnen uudelleen ja Kontu totesi, ettei valtuusto ole Nikulan kommentin jälkeen yksimielinen ponnen liittämisestä päätökseen.

– Kyllä päätösten on oltava kuntalain ja hallintosäännön mukaisia. Ei ponsi saa laajentaa päätöstä tai muuttaa sitä, mutta tämä tulee talousarvioon aikanaan. Silloin valtuustolla on puhevalta, kun käytäntöä päätetään, Nikula lisäsi.

Seuraavan puheenvuoron käytti kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raimo Löfstedt (kok.). Hän muistutti, että hallitus on tehnyt asiasta kaksi päätöstä. Ensin se päätti jättää käyttämättä Ukikyydin puolen vuoden option. Sen jälkeen asiaa pohdittiin uudestaan ja hallitus haki uusia ehtoja sopimukseen sekä pohti niiden vaikutusta.

– Neuvottelimme Matkahuollon kanssa ja selvisi, että ehtoja onkin mahdollista muuttaa, kunhan ne eivät muuta liikennöitsijän ja operaattorin saamia hintoja. Nyt tehty hinnankorotus tulee kaupungin kassaan, Löfstedt lisäsi.

Kaupunginjohtaja Atso Vainio totesi, että hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä.

– Nyt on kyse siitä, onko ponsi ristiriidassa tämän kanssa. Valtuusto luovuttaa valtaansa eteenpäin hallintosäännön mukaisesti. Valtuusto ei voi yksittäisissä kysymyksissä sanoa, että nyt se haluaisikin puuttua johonkin asiaan, vaan se vaatisi hallintosäännön päivittämisen, Vainio huomautti.

– Juuri niinhän minä esitin, että hallitus tarkastelisi näitä hintoja pilotin aikana. Sehän oli juuri se esitykseni, että hallitus toimisi niin kuin hallintosäännössä lukee, Reijonsaari-Korsman toisti.

Valtuuston puheenjohtaja Kontu totesi, että pontta ei saada yksimielisesti liitettyä päätökseksi, joten pontta ei hyväksytä pykälän liitteeksi.