Vakka-Suomen asukasluvun ennakoidaan laskevan–Varsinais-Suomen hyvinvointikertomusta käytetään hyvinvointialueen suunnittelussa

0
Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Atso Vainio.

Alkuviikolla julkaistiin Varsinais-Suomen hyvinvointikertomus, joka kuvaa maakunnan väestön hyvinvointia sekä terveyteen ja asukkaitten hyvinvointiin vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia. Hyvinvointikertomus toimii hyvinvointialueen strategiatyön perustana ja poliittisen päätöksenteon tukena.

Kertomuksen mukaan Uudenkaupungin asukasluku on viimeisen 10 vuoden aikana laskenut 2,9 prosenttia. Varsinais-Suomen väestömäärä kokonaisuudessaan on kasvanut vuodesta 2010 vuoteen 2020 yhteensä 3,5 prosenttia eli 16 220 henkilöä. Väestömäärän ennakoidaan vuoteen 2040 mennessä kasvavan koko maakunnassa 2,4 prosenttia. MDI:n ennusteissa kaupungistuminen jatkuu vahvana, mikä näkyy kasvuna Turun seudulla. Vakka-Suomessa arvioidaan väestömäärän pienenevän yli 30 000:sta noin 28 500:aan.

Väestön väheneminen on MDI:n ennusteen mukaan nopeinta Loimaalla, Salossa ja Uudessakaupungissa. Myös kaukana Turun seudusta sijaitsevat pienet maalaiskunnat, kuten Pyhäranta, Oripää ja Koski Tl menettävät ennusteen mukaan väestöä nopeasti. Poikkeuksen tästä tekee kuitenkin Kustavi.

Tilastokeskuksen laatiman väestöennusteen mukaan väestöllinen huoltosuhde heikkenee vuoteen 2040 edettäessä Varsinais-Suomessa samaa vauhtia koko maan kehityksen kanssa. Vanhusten osuus väestöstä siis kasvaa.

Huono-osaisuus on kasautunut erityisesti Turkuun, Loimaalle, Raisioon ja Saloon. Huono-osaisuus on vahvasti kytköksissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarpeeseen ja käyttöön. Turun huono-osaisuusindeksi on 143,3, Uudenkaupungin 123,7 ja esimerkiksi Laitilan 70,4.