Vakkasuomalainen menestystarina

0

Vakka-Suomessa on aikojen kuluessa koettu ja nähty monta menestystarinaa. Suuria ja pieniä.

Sellainen oli kauan sitten kukoistanut vakkasuomalainen puuastiateollisuus, joka ylsi uskomattoman suureen ja monipuoliseen tuotantoon ja laajalle ulottuneeseen vientiin. Nykytermein tuossa toiminnassa käytettiin jo silloin erikoistumista, sarjatuotantoa ja tehokasta logistiikkaa. Nykyajan vakkasuomalainen menestystarina on tietenkin esimerkiksi autotehdas alihankkijoineen.

Pieni, mutta monin tavoin merkittävä menestystarina löytyy myös lähivuosikymmeniltä. Se käynnistyi 1960-luvulla ja saa päätöksensä tänä vuonna. Sikäli se on siis hyvin ajankohtainen.

Samalla se on ilmeisesti aika harvoille tuttu. Kyse on Vakka-Suomen Vanhustenkotiyhdistyksestä. Tässä vaiheessa moni varmasti yllättyy ja ihmettelee. Ja kysyy: mikä ihmeen vanhustenkotiyhdistys ja mikä ihmeen menestystarina?

Vakka-Suomen Vanhustenkotiyhdistys syntyi aikana, jolloin vakkasuomalaisten vanhusten asumisolot olivat paikoitellen perin huonot ja monille ei löytynyt paikkaa, jossa voisi viettää ihmisarvoisen ja turvallisen vanhuuden.

Onneksi löytyi ihmisiä, jotka ottivat tämän ison ongelman huolekseen ja ryhtyivät työhön tilanteen korjaamiseksi. Keskeisin heistä oli kalantilainen pankinjohtaja, kunnanvaltuutettu ja sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Heikki Juntti.

Lyhyesti sanottuna Vakka-Suomen Vanhustenkotiyhdistyksen keskeisin saavutus oli, että se rakennutti kaikkiaan 22 rivitaloa vanhusten vuokra-asunnoiksi eri puolille pienoismaakuntaamme. Taloja tehtiin Kalantiin, Pyhämaahan, Lokalahdelle, Pyhärantaan, Mynämäelle, Mietoisiin, Karjalaan, Kustaviin ja Uuteenkaupunkiin. Asuntoja niissä oli kaikkiaan 260. Näin tarjottiin ja turvattiin vuosikymmenien varrella monelle vanhukselle viihtyisä ja hyvä koti.

Aikojen kuluessa yhteiskunta muuttui ja sen myötä myös vanhusten asumisen ja elämisen tarpeet ja muodot. Taloihin ei enää löytynyt riittävästi vanhuksia ja myös talot vanhenivat ja vaativat entistä enemmän remontteja.

Vakka-Suomen Vanhustenkotiyhdistys teki riittävän ajoissa rohkean ja vaikean ratkaisun taloista luopumisesta. Suurin osa myytiin kunnille tai yksityisille yrityksille. Osa niistä palvelee edelleen uudistettuina vanhusten asuntoina ja osa on korjattu muuhun asumiskäyttöön.

Myyntien myötä Vakka-Suomen Vanhustenkotiyhdistys on pystynyt lahjoittamaan alueen kunnille kaikkiaan 730 000 euroa käytettäväksi ikäihmisten ennalta ehkäiseviin palveluihin. Esimerkiksi kuntoutuksen tukemiseen, sosiaalisten tapahtumien järjestämiseen ja palvelusetelien ostamiseen. Uudenkaupungin osuus lahjoituksesta on miltei 300 000 euroa. Suuria summia siis.

Yhdistyksellä on rohkeutta jakaa rahansa ja samalla lopettaa toimintansa, kun työ on tehty ja vuosikymmeniä sitten asetetut tavoitteet saavutettu ja ylitetty.

Vakkasuomalaisen menestystarinan merkitystä korostaa vielä sekin, että monilla muilla paikkakunnilla ja alueilla vanhustenkotiyhdistykset ovat ajautuneet suuriin taloudellisiin vaikeuksiin ja jopa konkursseihin. Maksajiksi ovat joutuneet usein kunnat.

Vakka-Suomen Vanhustenkotiyhdistyksen päätöksenteossa mukana olleet kymmenet ihmiset ansaitsevat vilpittömät onnittelut ja kiitokset. Kyse on omassa sarjassaan todellisesta menestystarinasta.

Matti Jussila

Päätoimittaja, emeritus