Vesipula vaarana myös Kustavissa

0
Kustavin vesihuoltolaitos toivoo, että saunapaljujen ja pore-, ja uima-altaiden täyttäminen aloitettaisiin jo hyvissä ajoin. Näin vältyttäisiin veden suurilta kulutushuipuilta ja verkostossa riittäisi vettä kaikille.

Juhannusviikolla Kustavin vedenkulutus kolminkertaistuu ja kulutushuippu ajoittuu juhannusaatto-iltapäivään tai iltaan sekä juhannuspäivään.

Kustavin vesihuoltolaitoksen mukaan tämä aiheuttaa tilanteita, jossa vettä kulutetaan ajoittain huomattavasti enemmän kuin Uudenkaupungin–Kustavin yhdysputkesta pystytään vettä johdattamaan Kustaviin.

Tämä aiheuttaa laitoksen alavesisäiliöihin vajausta ja verkostopaine laskee. Veden virtausnopeus hidastuu ja vesimäärä verkossa vähenee, jolloin veden toimitus kuluttajille muuttuu epävarmemmaksi.

Tämä taas synnyttää laitoksen alavesisäiliöihin vajausta sekä verkostopaine alenee, veden virtausnopeus hidastuu ja vesimäärä verkostossa vähenee, jolloin veden toimitus kuluttajille muuttuu epävarmemmaksi.

– Toivomme, että aloittaisitte saunapaljujen ja pore-, ja uima-altaiden täyttämisen mahdollisuuksien mukaan jo aiemmin ja välttäisitte nurmikon kastelua tai muuta vettä runsaasti kuluttavia toimintoja, jotta paine verkostossa pysyisi riittävällä tasolla ja perjantaina vettä riittäisi kaikille saunojille, Kustavin vesihuoltolaitos summaa.