”Wintteri on suuri ja rohkea hanke kaupungiltamme”

0
Wintterin peruskiveä muuraamassa käyneen kaupunginjohtaja Atso Vainion mukaan Uusikaupunki haluaa Wintterin avulla profiloitua dynaamiseksi asutuskeskukseksi.

Uudenkaupungin kaupungin edustajat peräänkuuluttivat monitoimijatalo Wintterin hankkeessa yhdessä tekemistä, rohkeita päätöksiä sekä sivistyksen että hyvinvoinnin edistämisen tarpeellisuutta.

Kaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari totesi tervetuliaispuheessaan taipaleen peruskiven muuraustilaisuuteen olleen pitkä ja haasteita täynnä. Hän muistutti, että harvoin näin mittavassa hankkeessa suunnitellut päätökset tehdään yksimielisesti, mutta kaikkien hanketta kannattavien tai muunlaista ratkaisua toivoneiden tavoitteena on ollut ajatella kaupungin parasta.

– Uskon myös, että valittu ratkaisu on se kauimmas tulevaisuuteen purjehtiva, paras vaihtoehto Uudellekaupungille, Nikkari kuvaili.

Nikkari kertoi Wintterin vetovoiman olevan yhdistävyys. Monitoimijatalon laajuus mahdollistaa, että jokaiselle löytyy jotakin, eikä kukaan jää ulkopuolelle Wintterin tarjonnasta.

– Wintteri yhdistää sukupolvet ja kansallisuudet sekä ihmiset ja ihmisyyden. Sen suurimpina voimavaroina ovat yhteisöllisyyden arkipäiväisyys ja turvallinen koettavuus.

Tekninen johtaja kiitteli tilaajan, urakoitsijan, arkkitehtien ja suunnittelijoiden välisestä hyvähenkisestä vuoropuhelusta läpi hankkeen valmistelun. Monitoimijatalo tulee edustamaan esimerkkiä modernista koulurakennuksesta.

– Wintteri näyttäytyy myös esimerkkinä ympäristövastuullisesta, kaupunkikuvallisuuden huomioivasta arkkitehtuuristaan ja erinomaisesta toimivuuden synergiasta.

Kaupunginjohtaja Atso Vainio juhlisti tilaisuutta sanomalla, että Wintterin palvelut tulevat tarjoamaan seudullisen hyvinvoinnin lähteen. Tänä päivänä suuret asutuskeskukset vievät palvelut ja pienet kaupungit joutuvat sinnittelemään tarpeiden riittämättömyyden kanssa.

– Me asukkaat kehitämme yhdessä kaupunkia. Se vaatii yhteistyötä sekä investointeja. Wintteri on suuri ja rohkea hanke kaupungiltamme, Vainio kiteytti.

Kaupunginjohtaja huomautti, että iso koulukeskus ei yksinään tuo ihmisiä kaupunkiin, mutta se voi edesauttaa muuttamista.

– Uusikaupunki haluaa profiloitua dynaamisena kaupunkina. Visioimme pitkälle tulevaisuuteen.

Monitoimijatalon projektipäällikkönä toimiva Marko Kivistö kiteytti Wintterin tuovan tarvitsevuuden tunnetta. Hankkeen vaiheet ovat olleet haastavat ja vaikeat, mutta Kivistö totesi, että liian helppo taival voisi kostautua pinnallisena lopputuloksena.

– Tarvitsemme kaikkien mukana oloa ja tahtoa. Kaikki Wintterin suunnitteluvaiheen aikana tehdyt päätökset sekä myös tulevat päätökset johtavat tarvitsevuuteen, Kivistö huomautti.

Hanketta on alusta lähtien kutsuttu sivistys- ja hyvinvointikeskukseksi eli sihyksi. Wintteri-nimi annettiin tulevalle keskukselle viime vuoden toukokuussa. Kivistön mukaan sihy kuvaa edelleen Wintteriä osuvasti.

– Wintterin tehtävänä on toimia sivistyksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Atso Vainio, Mauri Kontu ja Raimo Löfstedt asettivat lieriön Wintterin peruskiven muottiin. Lieriöön oli suljettu muun muassa Wintterin perustamiskirja, tuore paikallislehti, kolikoita, Wintterin rakentamispäätös ja havainnekuvia.
Hankkeen projektipäällikkö, arkkitehti Marko Kivistö puhui siitä, kuinka tärkeä yhdistävä tekijä monitoimijatalo on jatkossa kaupunkilaisille.