Yaran Ugin tehtaan kipsikasan pesu käynnistymässä – Kesto arviolta 25 vuotta

0
Yaran alueelle rakenteilla olevia imeytysaltaita.

Yaran Uudenkaupungin tehtaan kipsikasan pesuhanke on käynnistynyt. Yrityksen tavoitteena on, että uusi menetelmä poistaisi kasan viimeisetkin fosforipäästöt.

Kipsikasan pesu toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus kerätä kipsikasalta suotautuvat sadevedet ja käsitellä ne Yaran jätevedenpuhdistamolla fosforin poistamiseksi.

Puhdistettu vesi pumpataan takaisin kipsikasalle imeytysaltaiden kautta. Ensimmäinen vaihe kestää 3–5 vuotta. Toisessa vaiheessa kipsikasalle johdetaan myös tehdasalueella syntyvää puhdasta vettä.

– Parhaillaan kipsikasalle rakennetaan 10 uutta imeytysallasta sekä lietteen kuivatusaltaat putkistoineen. Rakennusvaihe kestää syyskuun loppuun, jonka jälkeen varsinainen pesu voidaan aloittaa. Pesuhanke on pitkä prosessi, koko kipsikasan pesu kestää arviolta noin 25 vuotta, kertoo tehtaanjohtaja Teija Kankaanpää .

1960-luvusta lähtien kipsikasan fosforin pääsyä mereen on yrityksessä estetty useilla eri toimenpiteillä. Niiden avulla fosforikuormitus on pienentynyt alkuajoista. Yara on rakennuttanut kasalle keruujärjestelmän, jolla suotovedet kerätään talteen ja johdetaan käsiteltäväksi.

Kankaanpään mukaan suurin osa kasan fosforista saadaan tehtaan suljettuun vesikiertoon. Noin 10 vuotta sitten kipsikasan ja meren väliin rakennettiin kilometrin pituinen eristeseinä, joka on vähentänyt fosforipäästöjä merkittävästi.

Kasan fosforipäästöjä tarkkaillaan vuosittain ja vuoden 2010 jälkeen kipsikasan päästöt ovat vähentyneet 95 prosenttia. Yaran tavoitteena on, että viimeisetkin pienet fosforipäästöt pystytään poistamaan uuden pesumenetelmän avulla. Vastaavaa pesumenetelmää on toteutettu Yaran Ruotsin tehtaalla Landskronassa.

Yaran kipsikasa, jota kutsutaan myös vihervalliksi, on Kankaanpään mukaan systemaattisella työllä ja investoinneilla muutettu monipuoliseksi ympäristökohteeksi. Kasa on pinnoitettu moreenilla ja siellä on laaja niittykasvusto, jossa viihtyy useita lintu- ja perhoslajeja. Vihervallilla on monena kesänä pidetty myös lampaita.

Yaran kipsikasalla on useamman kesän ajan laiduntanut lampaita.