Hallinto-oikeudelta tuomio kaupungin salailulle

0

Sihy-Wintteri prosessia on alusta alkaen leimannut tiedon panttaaminen ja salailu. Kun Viikaisten koulun kuntoarvio valmistui 2014 se leimattiin salaiseksi eikä sitä jaettu päättäjille, vaikka se oli koko prosessin kannalta oleellinen tieto. Puhumattakaan, että siitä olisi kerrottu kaupunkilaisille.

Kun Sihyn elinkaarimallista oli tehty päätös, kaupunki solmi 1.10.2018 kansainvälisen jättikonsernin Suomen yhtiön WSP Finland Oy:n kanssa sopimuksen, jolla se luovutti merkittävästi julkista päätäntävaltaa yksityiselle yhtiölle eli ”Sopimus elinkaarihankkeen konsulttipalvelun hankinnasta”. Sopimuksen perusteella WSP esimerkiksi palkkasi kalliit juristit kaavapäätöksen valitusvaiheessa. Lasku kaupungille reilusti yli 20000 euroa.

Kun pyysin 2020 päätöstä liitteineen tiedoksi, niin kaupunki julisti liitetiedot salaisiksi kieltäytyen antamasta pyytämiäni tietoja vastoin julkisuuslakia ja hyvää hallintotapaa. Liitetiedoissa oli sopimuksen oleellinen sisältö.

Turun hallinto-oikeus antoi asiassa päätöksen 5.7.2022. ”Hallinto-oikeus kumoaa asianhallintapäällikön päätöksen siltä osin kuin päätöksellä on päätetty olla luovuttamatta Lohtajalle liitettä 2 (WSP Finland Oy:n tarjous) ja palauttaa asian tältä osin asianhallintapäällikölle uudelleen käsiteltäväksi. Lohtajalle on tullut antaa tieto WSP Finland Oy:n tarjouksen kansilehdestä, nimiölehdestä, sisällysluettelosta sekä itse tarjouksesta lukuun ottamatta kohdan 2 Työn organisointi ja tekijät, kohdan 5. Kustannukset ja veloitusperustee ja kohdan 7. laatu ja ympäristö sisältöä. Pyydetyt tiedot on annettava viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 §:ssä säädetyllä tavalla.”

On mielenkiintoista nähdä palkkaako WSP Finland Oy jälleen kalliin juristin väsäämään valituksen korkeimmalle hallinto-oikeudella, jotta salailu voi jatkua.

Seppo Lohtaja

Uusikaupunkia