Käätyjärven alueen parantamista suunnitellaan– Alueen virkistysarvoa ja käyttömahdollisuuksia tarkoitus lisätä

0
Käätyjärven ja Ruokolanjärven virkistyskäyttöä halutaan kehittää.

Käätyjärven ja Ruokolan alueella on kaupungissa paljon suosittuja virkistys- ja kulkuyhteysreitistöä. Kaupunki on saanut asukkailta palautetta siitä, että reitit ovat paikoin huonokuntoisia ja valaistus on puutteellista. Myös järvien ympäri kulkeva reitti puuttuu. Kaupunki haluaakin nyt parantaa alueen virkistysarvoa ja käyttömahdollisuuksia.

Kaupunkisuunnittelu pyysi tarjoukset Käätyjärven alueen reitistön yleissuunnittelusta viideltä alan toimijalta. Suunnittelun lähtökohtana on se, että Käätyjärveä ympäröivä alue pidetään mahdollisimman luonnontilaisena. Jo olemassa oleva reitistö pysyy ennallaan, tosin heikot kohdat korjataan rakenteellisesti. Myös mahdollinen pieni levennystarve ja reunakasvustojen siistiminen huomioidaan.

Ensimmäisellä kierroksella saadut tarjoukset kaikki ylittivät määrärahan. Kaupunki pyysi tarjouksen jättäneitä konsulttitoimistoja päivittämään tarjouksensa karsittuna. Alkuperäisestä kokonaisuudesta poistettiin koillisreunan hulevesipuiston alue sekä karsittiin varuste- ja ideasuunnittelua eri kohteista.

Nyt edullisimman tarjouksen jätti Ramboll Finland Oy. Tarjouksen arvonlisäveroton kustannusarvio yleissuunnittelutyölle oli 19 998 euroa. Kaupunkisuunnittelu tilaa siis Käätyjärven ympäristön suunnittelutyön heiltä. Viranhaltijapäätöksen asiasta teki kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Héllen .