Kalanti – Kodjala -pyörätien toteutuminen rahasta kiinni

0

Laitilan ja Uudenkaupungin välisellä kantatie 43:lla maanantaina sattunut ikävä onnettomuus on herättänyt jälleen keskustelua pyörätien tarpeesta Kalannin ja Kodjalan välillä. Hanketta on valmisteltu jo vuosia, mutta 7,2 kilometrin kevyenliikenteenväylän toteuttamiselle ei ole vieläkään rahoitusta.

–  Kantatien 43 Kalanti – Kodjala -välin puuttuva jalankulku- ja pyöräilyväylä on Varsinais-Suomen Ely-keskuksen investointilistalla. Viimeksi huhtikuussa Ely-keskus on päivittänyt niin sanotut pienet alueelliset tieinvestointikohteensa Väylävirastolle. Ely-keskus on lisäksi laatinut tiesuunnitelman hankkeesta ja tiesuunnitelma odottaa Väyläviraston tarkastusjonossa ja siirtyy sen jälkeen Traficomin hyväksymiskäsittelyyn, liikenteen ja infrastruktuurin suunnittelupäällikkö Antti Kärki Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta kertoo.

Pyörätieosuuden kustannusarvio on tällä hetkellä noin 4,8 miljoonaa euroa. Ely-keskus on esittänyt kustannusjakoa, jonka mukaan valtio maksaisi hankkeesta puolet ja Uudenkaupungin kaupunki ja Laitilan kaupunki jakaisivat toisen puolen väylän pituuden suhteessa.

– Käytännössä Uudenkaupungin osuus olisi hieman Laitilan osuutta suurempi, Kärki sanoo.

Kärjen mukaan pyörätieosuuden toteutus kiikastaa rahoituksen puutteesta.

– Tämän hetken rahoitustilanteessa investointirahan löytäminen on erittäin haasteellista. Ely-keskuksella ei ole 50 prosentin osuutta rahoituksesta ja kunnista vain Uusikaupunki on ennen rakennuskustannusten nousua alustavasti arvioinut saavansa rahoituksen järjestymään.

– Tiesuunnitelman hyväksymiskäsittelykin tyypillisesti nopeutuu niiden hankkeiden osalta, joihin saadaan järjestymään rahoitus. Eli suunnitelmavalmiudesta asia ei kiikasta, hän korostaa.

Uudenkaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari arvioi, että Uudenkaupungin rahoitusosuus pyörätiestä olisi 4 kilometriä.

– Ely-keskus on ilmoittanut, että he eivät hae hankkeelle rahoitusta, jos ei molemmat kaupungit ole mukana rahoittamassa omalla osuudellaan, hän toteaa.

Nikkarin mukaan Uusikaupunki on jo pitkään odottanut, että hanke lähtisi käyntiin.

– Poliittista päätöstä hankkeen toteuttamiseen ei Uudessakaupungissakaan vielä ole. Asiaa ei ole viety päätöksentekoon, ennen kuin saadaan varmuus, että Ely hakee rahoitusta.

Laitilan kaupunki ei ole lähtenyt mukaan hankkeeseen, koska Ely-keskus ei ole pitänyt aiemmin tehdystä rahoitussopimuksesta kiinni.

– Aikoinaan, kun rakennettiin kevyenliikenteenväylä Laitilasta Kodjalaan Vexven risteykseen, hanke toteutettiin poikkeuksellisesti siten, että Laitilan kaupunki vastasi kustannuksista ilman Ely-keskuksen maksuosuutta. Tuolloin sovittiin myös, että Laitilan kaupungin ei tarvitse osallistua loppuosuuden rakentamiseen. Kysehän on valtion ylläpitämästä tiestä, joten Ely-keskus vastaisi loppuosan toteutuksen kustannuksista, Laitilan tekninen johtaja Mika Raula kertoo.

Laitilan kaupunki on jo joustanut, sillä Laitila päätti aiemmin sovitusta poiketen Elyn pyyntöön vastaten 24 933 euron lisämäärärahasta syksyllä 2016 loppuosan suunnittelua varten.

– Ely-keskus ilmoitti vastauksena tähän, että heidän kustannusarviossaan oli virhe ja että Laitilan osuus olisikin 39 924 euroa. Rakentamiskustannusten osuus kaupungin osalta olisi arviolta 415 932 euroa. Tässä yhteydessä Laitila ilmoitti, ettei se ole enää mukana hankkeessa. Samalla se edellytti tienpitäjältä kevyenliikenteen väylän toteutusta vedoten liikenneturvallisuuteen, Raula kertaa hankkeen etenemistä.

Laitilan kaupunki on myös useaan otteeseen ilmaissut huolensa tiemerkintäkokeilusta, joka toteutettiin ilman kaupunkeja kuulematta.

– Kokeilun myötä tila pientareella jäi kevyelle liikenteelle olemattomaksi, Raula huomauttaa.