Kaupungin sote-kiinteistöjen vuokrahinnat laskettu – Hyvinvointialueen käyttämä laskukaava tuo liian alhaiset vuokratulot

0
Esimerkiksi kaupungin aikoinaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ostama A-sairaala siirtyy kokonaan vuokralle hyvinvointialueelle.

Uusikaupunki ilmoitti juhannusviikolla omien sote-kiinteistöjensä huoneistoala- ja kiinteistötiedot tulevalle hyvinvointialueelle. Samalla kaupunki ilmoitti tilojen vuokrahinnat.

– Määrittelimme hyvinvointialueiden ohjeistuksen mukaisesti alustavasti vuokrat kaikkiin kiinteistöihin, mutta on meillä tiettyjä eriäviä näkemyksiä saamamme ohjeistuksen kanssa, Uudenkaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari kertoo.

Eriävät näkemykset liittyvät esimerkiksi kiinteistön tekniseen kuntoon ja sen myötä tekniseen arvoon. Teknisen arvon pohjalta hyvinvointialue määrittelee pääomavuokran suuruuden.

– Hyvinvointialueen laskentakaava on hyvin yleistetty ja me olemme liittäneet mukaan omat hieman eriävät mielipiteemme tiettyjen vuokrien suuruudesta. Kiinteistön neliövuokran tulisi olla hieman yli tai alle 10 euroa, mutta hyvinvointialueen laskelmien mukaan joissakin paikoissa vuokra olisi vain 6–7 euroa. Se olisi täysin kestämätön ratkaisu kiinteistöjen ylläpidon kannalta, Nikkari toteaa.

Hyvinvointialueen esittämällä teknisen arvon laskukaavalla esimerkiksi Uudenkaupungin kaupungin omistama vuonna 1920 rakennettu Mörnen virastotalo tai 60 vuotta sitten rakennettu A-sairaala olisivat täysin käyttöikänsä lopussa.

Hyvinvointialueen antaman laskukaavan mukaan esimerkiksi Mörnestä vuokrattavien sosiaalikeskuksen tilojen tekninen arvo olisi vain 30 prosenttia kiinteistön jälleenhankinta-arvosta.

– Tuo luku on niin pieni, että Mörnessä pitäisi käytännössä olla vain ehjät perustukset seinät ja katto, eikä rakennus olisi enää käyttökuntoinen. Laskukaava ei siis huomioi riittävästi kiinteistön ylläpitoa ja jatkuvaa huoltoa. On kuitenkin muistettava, että toimitamme ensimmäisiä tietoja, joiden pohjalta vuokraneuvottelut vasta käynnistyvät, Nikkari toteaa.

Muutaman euron ero neliöhinnoissa voi kuulostaa pieneltä, mutta esimerkiksi A-sairaalasta kaupunki on vuokraamassa hyvinvointialueelle noin 5 100 neliömetrin huoneistoalaa. Esimerkiksi 10 euron neliöhinnalla kaupunki saisi kiinteistöstä vuokraa 51 000 euroa kuukaudessa.

Jos rakennuksen tekninen kunto määriteltäisiin hyvinvointialueen laskukaavan mukaan, olisi kuukausivuokra yli 10 000 euroa pienempi, mitä rakennuksen nykykunto edellyttää.

– Ei Uusikaupunki hae vastakkainasettelua, vaan nyt haetaan selvyyttä siitä, minkä arvoisia kiinteistöt oikeasti ovat, Nikkari korostaa.

Kaupungilta hyvinvointialueelle vuokrasopimuksella siirtyviä toimitiloja ovat myös muun muassa A-sairaala, Merituulikoti, Kalannin vanhainkoti, Pajalan toimintakeskus, aktivointikeskus Puustin ulkorakennus, alueen paloasemat, Sakunkulman taloista toinen ja koulujen terveydenhoitajan ja kuraattorien työtilat.

Hyvinvointialueet vuokraavat kuntien sote- ja pelastuslaitoskiinteistöt kolmeksi vuodeksi. Jo olemassa olevat vuokrasopimukset siirtyvät hyvinvointialueille. Kolmen vuoden jälkeen hyvinvointialueella on vielä mahdollisuus jatkaa vuokrasopimusta vuoden optiolla.

Sen jälkeen hyvinvointialue joko ostaa kiinteistön, jatkaa vuokrasopimusta tai kiinteistö palautuu kunnan tai muun omistajan haltuun. Hyvinvointialueella on oikeus irtisanoa vuokrasopimukset ilman korvausvelvollisuutta.

– Kolmen vuoden ja option jälkeen kiinteistöjen kohtalo on epäselvä. Nyt herääkin kysymys, minkä verran kaupungin kannattaisi investoida vuokrattuihin tiloihin, jos ne jäävät käyttämättä näiden vuosien jälkeen. On siis hyvin vahvan harkinnan paikka.

– Kiinteistöt on pidettävä terveellisinä, turvallisina ja toimivina, mutta ihan valtavia uudistuksia tai tason parannuksia ei epäselvän tilanteen takia kannata tehdä, Nikkari lisää.

Jos hyvinvointialue ei lunasta kiinteistöä tai jatka vuokrasopimusta, on kaupungin mahdollista laittaa kiinteistö myyntiin julkisille markkinoille. Nikkari tosin toteaa, että entisten sote-kiinteistöjen ostajakunta on hyvin rajallinen.

Esimerkiksi Turku yritti myydä käyttämättömäksi jääviä sote-kiinteistöjään alkuvuoden aikana, mutta epäonnistui pyrkimyksessään, koska yksikään kiinteistö ei vaihtanut omistajaa.

– En usko, että hyvinvointialue lunastaa 3–4 vuoden päästä tiloja, vaan kunnilla on edessä kiinteistöjen salkutus, Nikkari summaa.

Fakta
Mistä on kyse?

Hyvinvointialueet perustetaan ensi vuoden alussa.
Se vuokraa kuntien käyttämät sote-kiinteistöt aluksi kolmeksi vuodeksi.
Sen jälkeen sopimuksiin on mahdollista lisätä optiovuosi.
Jos vuokrasopimusta ei jatketa tai sitä ei lunasteta, kiinteistö palautuu takaisin alkuperäiselle omistajalleen.
Kaupunki toimitti kiinteistöjen alustavat vuokrahinnat hyvinvointialueelle.
Kaupungin ja hyvinvointialueen näkemykset kiinteistöjen arvosta eroavat tietyiltä osin.
Kiinteistöjen neliövuokrissa on 2–4 euron eroja.
Vuokraneuvottelut käynnistyvät syksyllä.