Kausityöntekijät jättäneet poikkeuksellisen vähän hakemuksia– Venäjän hyökkäys Ukrainaan näkyy marjatiloilla

0
Valtaosa kausityöntekijöistä tulee Suomeen töihin lyhyeksi jaksoksi kesällä. He tulevat töihin marja- ja vihannestiloille.

Kausityöntekijät ovat jättäneet tänä vuonna huomattavasti vähemmän hakemuksia kuin viime vuonna. Joka kesä Suomen marja- ja vihannesviljelmillä ja maatiloilla työskentelee tuhansia ulkomaalaisia työntekijöitä. Suomeen on tullut kausityöntekijöitä erityisesti Ukrainasta.

Maahanmuuttoviraston Migrin mukaan kaikkiaan kausityötodistuksia on tänä vuonna myönnetty 4 456, joista 4 242 Ukrainan kansalaisille. Koko viime vuonna kausityötodistuksia myönnettiin 13 870, joista 13 287 ukrainalaisille. Suurin osa kausityötodistuksista myönnetään joka vuosi kevään ja kesän aikana.

– Hakemuksia on jätetty alle kolmasosa viime vuoteen verrattuna. Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa luonnollisesti paljon kausityöntekijöiden määrään, sillä suurin osa heistä on ukrainalaisia, kertoo lupa- ja kansalaisuusyksikön johtaja Pauliina Helminen .

Valtaosa kausityöntekijöistä tulee Suomeen töihin lyhyeksi jaksoksi kesällä. He hakevat Maahanmuuttovirastosta kausityötodistuksen, jolla voi työskennellä Suomessa 90 päivää. Tätä pidempään työskentelevät hakevat kausityöntekijän oleskelulupaa.

Myös kausityöntekijän oleskelulupien määrä on laskussa. Kausityöluvan 3–6 kuukautta kestävään työhön on saanut tammi–kesäkuussa 692, vastaava luku viime vuonna oli 1 619. Lisäksi 6–9 kuukautta kestävään työhön on myönnetty 262 lupaa, kun viime vuonna lupia myönnettiin 403.

– Kausityöntekijät hakevat lupia eniten puutarhamarjojen poimintaan. Kausityötä tehdään toki myös muilla aloilla ja pitkin vuotta, kuten lomakohteissa ja syksyllä turkistarhoilla, kertoo Helminen.

Suomi myöntää tilapäistä suojelua Venäjän hyökkäyksen takia Ukrainasta paenneille. Venäjän hyökkäyksen jälkeen Suomessa on jätetty 32 776 tilapäisen suojelun hakemusta. Päätöksiä hakemuksiin on heinäkuun puoliväliin mennessä tehty 31 284.

– Tilapäistä suojelua hakeneet ukrainalaiset saavat työskennellä vapaasti Suomessa. Osa heistä on hyvin todennäköisesti työllistynyt myös maatiloille, kertoo Helminen.

Tilapäisen suojelun hakijoista noin 68 prosenttia on täysi-ikäisiä, heistä 20 153 on työikäisiä ja työikäisistä noin 75 prosentita naisia.

Tilapäisen suojelun hakemukset tehdään poliisille tai rajavartiolaitokselle. Työnteon voi aloittaa heti, kun poliisi tai rajaviranomainen on rekisteröinyt tilapäisen suojelun hakemuksen.