Lahjoittaisitko rahaa mökkikunnalle?

0

Miltä kuulostaisi mökkipaikkakunnan, tai sinulle jostain muusta syystä tärkeän paikkakunnan elinvoiman tukeminen kotiseutulahjoituksen avulla? Tätä asiaa selvitellään Suomessa parhaillaan harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän toimeksiannosta. Hankkeeseen liittyy myös yleisökysely, jonka avulla kerätään suuren yleisön ajatuksia ja näkemyksiä mallista.

Idea on lähtöisin Japanista, missä on jo pitkään ollut käytössä Furusato Nozei eli kotiseutulahjoitusmalli. Tässä mallissa kansalaiset voivat tehdä vapaaehtoisia rahalahjoituksia asuinkuntansa ulkopuoliselle kunnalle.

Mallin hakeminen Japanista on perusteltua jo siksi, että Suomea ja Japania yhdistävät samankaltaiset, ikääntyvän väestön ja kaupungistumisen synnyttämät yhteiskunnalliset haasteet. Jo yli 10 vuotta Japanissa käytössä ollut kotiseutulahjoitusmalli on ollut monessa suhteessa menestys. Se on tarjonnut kanavan paikallisen taloudellisen toimeliaisuuden kehittämiselle. Sen kautta on myös kanavoitu runsaasti taloudellisia voimavaroja harvaan asutun maaseudun hyväksi. Lahjoittaja on puolestaan hyvä mielen lisäksi saanut tekemästään lahjoitussummasta myös verotuksellista etua.

Suomessa aluekehittämisen konsultointiyritys MDI selvittää ja testaa parhaillaan kumppaneidensa kanssa, mikä saisi suomalaiset kiinnostumaan itselleen merkityksellisten seutujen, kuten synnyinseutujensa ja mökkikuntiensa tukemisesta ja kehittämisestä. Esimerkiksi paikkakunnalta poismuuttaneet tai kausiasukkaat voisivat tukea, tai rahoittaa, seutua ja saada vastineeksi paikallisia palveluita, elämyksiä ja hyödykkeitä.

On mielenkiintoista, nähdä saadaanko hankkeen avulla luotua Suomeen toimiva kotiseutulahjoitusmalli. Tarvetta mallille taatusti on.

Tässä lehdessä kerrotaan siitä, miten talkoilla rakennettu Pyhämaan frisbeegolfrata on joutunut ongelmiin ja miten asiaa on yritetty ja yritetään ratkoa. Mikäli nyt olisi jo olemassa suomalainen kotiseutulahjoitusmalli, niin sen avulla voisi olla mahdollista tukea juuri Pyhämaan frisbeegolfradan tyyppisiä, paikallisia ja ei-kaupallisia toimintoja. Onhan radasta iloa sekä paikallisille asukkaille, kesäasukkaille että turisteille.

Maija Ala-Jääski