Perään läpinäkyvää ja strategian mukaista päätöksentekoa

0

Olen uusikaupunkilainen liikunta-asiantuntija. Olen viime aikoina seurannut lähimmäisen asemassa huolestuneena kunnallista päätöksentekoa koskien liikuntapalveluiden vastaavan työtehtävän täyttämistä.

Kaupungin #2030-strategian perusarvot ovat yhteisöllisyys, tavoitteellisuus, rohkeus ja luottamus. Näiden arvojen tulisi ohjata koko kaupungin yhteistä toimintaa. Näin ei kuitenkaan näyttävästi ole. Luottamus tasapuoliseen, luotettavaan ja faktoihin perustuvaan päätöksentekoon on horjunut.

Viimeisimmässä hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa puheenjohtaja Pilvi Marsela on henkilövalintaa tehtäessä tuonut oman vastaehdotuksensa. Päätös on pöytäkirjaan hyväksytty ilman minkäänlaisia perusteluja. Marsela on ajanut oman vastaehdotuksensa, vaikka ei ole itse ollut haastattelutilanteissa edes läsnä.

”Hakemusasiakirjoihin ja haastatteluun perustuen tehtävään (vakanssi 68), liikuntapalveluiden vastaava esitetään valittavaksi liikuntaneuvoja, uimaopettaja Henna Lilja. Haastattelussa Henna Lilja osoitti selkeimmin osaamisensa liikuntapalvelujen palveluntuotannosta sekä palveluiden kehittämisestä.

Tämän lisäksi Henna Lilja osoitti omaavansa erinomaiset vuorovaikutustaidot ja hänen kokonaisvaltaiset ja selkeät näkemyksensä kunnallisista liikuntapalveluista osana laajempaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistyötä ovat päätösehdotuksen perusteluina. Kaikista hakijoista Henna Liljalla on parhaat edellytykset hoitaa liikuntapalveluiden vastaavan tehtävää menestyksekkäästi.”

Miksi puheenjohtaja Marsela on kokenut tarpeelliseksi sivuuttaa yllä olevan kolmihenkisen haastattelijapaneelin kattavasti perustellun ja kokonaisuuteen perustuvan esityksen? Haastattelijapaneeliin kuuluivat hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso, henkilöstöjohtaja Maaru Seikola sekä hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan edustaja Seppo Laine. Perustelemattomuus jättää huolen, että miksi päätökseen on tosiasiallisesti päädytty?

Jos koko rekrytointiprosessi voidaan ohittaa täysin ilman perusteluja, miksi edes järjestää hakua? Miksi hukata suuri määrä ammattilaisten resursseja aivan turhaan?

Tämänkaltainen perustelematon päätöksenteko vahingoittaa uimahallia ja koko liikuntapalveluiden työympäristöä sekä luo kiilaa viranhaltioiden ja luottamushenkilöiden välille. Kaiken kaikkiaan se tekee hallaa koko kaupungille.

Liikuntapalvelut ja erityisesti uimahalli koskettavat laajalti kuntalaisia. Toivottavasti vielä enemmän tulevaisuudessa. Laadukkaiden ja monipuolisten palveluiden turvaaminen ja niiden jatkuva kehittäminen on äärimmäisen tärkeää ja siihen ei tule suhtautua kevyesti. Liikkumattomuuden hinta on suuri.

”Luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.” Kuntalaki 69 §

Kysynkin vielä lopuksi, että onko tämän päätöksen suhteen toimittu lain, hyvän hallinnon ja kaupungin strategian mukaisesti?

Susanna Aulin

liikunta-asiantuntija