Wintterin taidehankinta käynnistyy– Työryhmän jäsenet nimetty

0
Havainnekuva Uudenkaupungin sivystys- ja hyvinvointikeskuksesta eli Wintteristä. Kuva: SRV Rakennus Oy ja Arkkitehdit von Boehm Renell Oy.

Monitoimijatalo Wintterin taidehankintahanke aloitetaan vielä tämän vuoden aikana. Päätöksen asiasta teki keskiviikkona kokoontunut hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta.

Samalla lautakunta päätti, että Wintterin taidehankkeeseen varataan määräraha, jonka hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta esittää investointimäärärahavarauksena kaupungin ensi vuoden talousarvioon sekä vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmaesitykseensä.

Uudenkaupungin kulttuuripalveluiden strategiassa on linjattu aiemmin, että kaupunki käyttää prosenttiperiaatetta sen rakennus- ja peruskorjaushankkeiden yhteydessä. Kaupungilla ei ole kuitenkaan ollut julkisia talorakennushankkeita vuosikymmeniin, joten kaupungilla ei myöskään ole julkisen taiteen ohjausryhmää.

Kaupunkiin on siis myös tarve perustaa ohjaus- tai taidetyöryhmä. Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta nimesi Varsinais-Suomen alueellisesta vastuumuseosta jäseneksi intendentti Ville-Matti Rautjoen ja Wintterin pääsuunnittelijan Airi Vesalan Arkkitehdit von Boehm-Renell Oy:stä.

Kaupungin edustajia työryhmässä ovat projektipäällikkö Marko Kivistö , sivistyspalveluiden erityisasiantuntija Inkeri Parviainen , kulttuurituottaja Joni Pietiläinen , luokanopettaja Hilkka Kelhä-Suomalaine n ja kaupungin uusi liikuntapalveluiden vastaava Taru Joutsa-Huutola .

Lisäksi taidetyöryhmään nimettiin neljä luottamushenkilöedustajaa hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnasta. He ovat Niina Jokinen (sd.), Henri Valmunen (sd.), Anniina Kukkula (kesk.) ja Pilvi Marsela (kok.). Työryhmä nimeää myöhemmin mukaan myös ammattitaiteilijan.

Taidetyöryhmä linjaa alustavasti taideteoksen sijainnin Wintterissä ja se päättää myös, kuinka monitoimijatalon taiteilijavalinta tehdään. Samalla työryhmän tehtävänä on laatia kilpailuohjelma taiteilijoille. Hankkeen aikana on tarpeen huomioida myös se, että taideteoksen sijoituspaikka voi vaikuttaa Wintterin rakenteisiin, tekniikkaan tai valaistukseen.

Työryhmä myös päättää teosvalinnasta yhdessä suunnittelijoiden, julkisen taiteen asiantuntijan ja kuntalaisten kanssa. Työryhmän esitykset viedään hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunnan päätettäväksi. Taideteoksen on oltava valmis ja paikoillaan viimeistään silloin, kun Wintteri otetaan käyttöön alkuvuodesta 2025.