Hyvinvointipalvelut pysyneet budjetissa

0
Kirjastoremontti on vaatinut paljon selvitystyötä.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta sai tiistaina tiedoksi toimialueensa osavuosikatsauksen. Controller Janina Jokiranta totesi lautakunnalle, että palvelualueen talous on koronasta huolimatta toteutunut kokonaisuutena talousarvion mukaisesti.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen toimintatuottojen toteutumisaste on 65,7 prosenttia, toimintakulujen 49,9 prosenttia ja toimintakatteen 47,5 prosenttia.

Investointien käyttöprosentti on 2,2 prosenttia. Osaa investoinneista ei ole vielä aloitettu ja osassa on ollut toimitusvaikeuksia. Yleensä hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelujen investoinnit vaativat etukäteissuunnittelua ja valmistelua, jonka seurauksena investointikustannukset painottuvat loppuvuoteen.

Koronavirus on vaikuttanut hyvinvointipalveluihin kuitenkin merkittävästi. Esimerkiksi museossa ei ollut ryhmävierailuja kevään aikana juuri lainkaan. Asiakasmäärä on tästä syystä ollut normaalia vähäisempi. Kansalaisopistossa oltiin vielä tammikuu pelkästään etäopetuksessa. Musiikkiopisto on kyennyt toimimaan normaalisti. Kirjastossa kävijä- ja lainausmäärät ovat alkaneet elpyä vuoden takaisesta, mutta kävijämäärä on yhä normaalia alempi.

Alhaisempien kävijämäärien myötä maksutulot ovat supistuneet. Kansalaisopistolla ovat myös henkilöstömenot kasvaneet sijaistarpeen vuoksi. Kirjastossa vakinaisen henkilöstön tarve on lisääntynyt.