Kansainvälinen oikeus

0

Oikeus ei voi nyt toteutua, kun Venäjä on YK:n Turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen ja voi siten estää omaa asiaansa koskevan käsittelyn.

Koska Venäjä on kuitenkin todistettavasti rikkonut kansainvälistä oikeutta, sen lakeja ja säädöksiä, maa voitaisiin sillä perusteella erottaa Turvallisuusneuvoston jäsenyydestä, mikäli muilla mailla olisi siihen halua ja kykyä. Mutta ”vahvemman oikeus” menee näköjään oikeudenmukaisuuden edelle, niin ns. sivistyneessä ihmisyhteisössä kuin luonnossakin.

Valdemar Takaperko