Kasarminlahden maisemaa avarretaan myös niittämällä

0
Rannoilla kasvava järviruoko niitetään ja kerätään pois, jonka jälkee laiduntavat eläimet pitävät rantakasvillisuuden kurissa, ainakin suurelta osin.

Vuoden 2021 aikana käynnistynyt Kasarminlahden kosteikkojen kunnostamishanke alkaa olla loppusuoralla.

– Vielä raivataan vähän ranta-alueen pusikoita, mutta suurimmat työt on nyt tehty. Toki rantaan on vielä niitettävä ehkä useankin vuoden ajan, selvitti hankkeen projektipäällikkönä toiminut Pekka Alho.

Pusikoiden raivaamisen ja rantaruovikoiden niiton tarkoituksena on avartaa Kasarminlahden maisemia. Ennen kunnostustöiden aloittamista lahti oli kasvanut lähes umpeen.

– Ruovikot niitettiin viime viikolla ja samalla osa rantaviivasta äestettiin jotta edes osa juurakoista saadaan tuhottua. Niittoa on kuitenkin jatkettava vielä vuosien ajan, riippuu pitkälti siitä, kuinka paljon rannan maaperään on sitoutunut ravinteita, lisäsi Alho.

– Vanhemman sukupolven edustajat ovat kertoneet, että Kasarminlahdella on aikanaan ollut ihan hiekkaranta, joten ranta-alueesta on mahdollista saada hyvinkin siisti.

Niiton lisäksi rantakasvillisuutta pitää kesäajan kurissa laiduntavien nautojen lauma.

– Nyt jo näkee miten hyvää laidunnus tekee alueelle. Kun aidat ovat nyt valmiina, niin ensi vuonna laidunalueet voidaan ottaa käyttöön jo aiemmin keväällä, mikä tulee myös hillitsemään maaperän kasvua, selvitti Pekka Alho.

Kasarminlahden kosteikkojen kunnostushankkeelle on saatu rahoitusta Ympäristöministeriön Helmi-ympäristöohjelmasta. Hankkeen tavoitteena on kunnostaa luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön kannalta arvokkaan Kasarminlahden entiset kosteikot ja ranta-aluetta laidunkäyttöön. Kosteikkojen kunnostamisella voidaan vähentää Vionojan kautta Kasarminlahteen valuvan veden ravinnepitoisuutta.