Lautakunta hylkäsi Liljan oikaisuvaatimuksen

0

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta päätti kesäkuussa valita liikuntapalveluiden vastaavaan tehtävään Taru Joutsa-Huutolan elokuun alusta alkaen. Kokouksessa pohjaesityksenä oli, että tehtävään valittaisiin liikuntaneuvoja, uimaopettaja Henna Lilja . Lautakunnan puheenjohtaja Pilvi Marsela (kok.) teki kokouksessa vastaesityksen Joutsa-Huutolan valitsemiseksi. Asiasta äänestettiin ja Joutsa-Huutola tuli valituksi äänin 6–2. Lilja valittiin varalle.

Henna Lilja on tehnyt asiasta oikaisupyynnön kaupungille. Oikaisupyynnössä kummastellaan, miksi puheenjohtaja teki lautakunnassa vastaesityksen, vaikka hän ei ollut osallistunut rekrytointihaastatteluihin. Lilja kaipaa myös perusteluja sille, että lautakunnan enemmistö kannatti tätä vastaesitystä. Hän muistuttaa, että haastatteluiden jälkeen hänen todettiin selkeimmin osoittaneen osaamisensa liikuntapalveluiden palvelutuotannosta sekä palveluiden kehittämisestä. Hakijoiden haastatteluihin osallistuivat kaupungin hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso, henkilöstöjohtaja Maaru Seikola sekä lautakunnan edustaja Seppo Laine.

Hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta päätti tiistain kokouksessaan, että lautakunnan aiempaa valintapäätöstä ei kumota. Perusteluna on muun muassa, että puheenjohtajan vastaehdotus perustui siihen, että tehtävään valittavalla tulee olla erityisesti esimieskokemusta ja lautakunnan enemmistö jakoi tämän näkemyksen. Taru Joutsa-Huutolan vahva koulutustausta ja useiden vuosien esimieskokemus katsottiin myös valintaa tukeviksi seikoiksi.