Suukarin asemakaavamuutos etenee

0
Suukarin kalasataman alueen kaavamuutoksella mahdollistaan alueen lisärakentaminen ja paremmat kulkuyhteydet.

Suukarin kalasataman alueen asemakaavan muutos menee seuraavaksi valtuustokäsittelyyn. Nyt tekeillä olevalla kaavamuutoksella mahdollistaan alueen lisärakentaminen ja paremmat kulkuyhteydet. Muutoksilla parannetaan myös alueen yritystoiminnan edellytyksiä.

Kaavaehdotus oli nähtävillä kesä–heinäkuussa, eikä siihen liittyviä muistutuksia jätetty. Siitä on pyydetty lausuntoja eri tahoilta. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilla ei ollut lausuttavaa muutosehdotukseen.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos puolsi lausunnossaan asemakaavaehdotusta. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kannanoton johdosta kaavaan lisättiin maininta siitä, että kaikkien ranta- ja vesialuetta koskevien toimenpiteiden vesilain mukaisten lupien tarve on arvioitava hyvissä ajoin ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Uudenkaupungin kaupunginhallitus päätti maanantaina hyväksyä Suukarin kalasataman alueen asemakaavan muutoksen omalta osaltaan ja esittää sen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.