Urpoisten saaresta laskettiin 795 pesää

0
Vaikka merimetsojen määrä on Uudenkaupungin Urpoisten saaressa laskusuunnassa, on saari silti yhä merimetsojen tiiviisti asuttama, mikä näkyy puuston kunnossa.

Kuten heinäkuun lopulla Uudenkaupungin Sanomissa julkaistussa artikkelissa arveltiin, on Uudenkaupungin edustalla pesivien merimetsojen määrä yhä laskusuunnassa. Takavuosina Urpoisten saaressa sijaitseva yhdyskunta oli Suomen suurin kun paikalla pesi yli 2600 merimetsoparia. Tämän kesän laskennoissa Urpoisista löytyi 795 merimetson pesää. Edelliseen kesään verrattuna pesien määrä oli laskenut noin neljälläsadalla.

Nyt Suomen suurin merimetsoyhdyskunta sijaitsee Rauman edustalla. Siellä laskettiin pesiä olevan peräti 4700.

Kaikkiaan merimetson pesiä laskettiin olevan koko Suomessa noin 24 470 kappaletta. Maamme pesimäkannan koko on pysynyt lähes muuttumattomana vuodesta 2015 alkaen. Alueellisesti pesämäärien vuotuiset vaihtelut ovat kuitenkin suuria, kuten Uudenkaupungin tilannekin osoittaa.

– Suomenlahdella merimetsokanta pienentyi runsaat kymmenen prosenttia, kuten myös Saaristomerellä ja Merenkurkussa. Selkämerellä ja Perämerellä merimetsokanta oli sen sijaan viidenneksen suurempi kuin kesällä 2021, kertoo tutkija Pekka Rusanen Suomen ympäristökeskuksesta.

Rusasen mukaan Suomenlahdella, Saaristomerellä ja Merenkurkussa runsas merikotkakanta vaikuttaa merimetsoihin.

Merimetsoyhdyskuntia havaittiin Suomessa 52. Yhdyskunnat pesivät yhteensä 71 luodolla tai saarella ja lisäksi viisi yhdyskuntaa pesi pikkuporukoissa pelkästään merimerkkien, linjataulujen tai majakan rakenteissa.

Yli 60 prosenttia koko Suomen merimetsokannasta pesi kahdeksassa suurimmassa yhdyskunnassa. Nämä yli tuhannen pesän yhdyskunnat sijaitsivat Raumalla (noin 4 700 pesää), Mustasaaressa (2 240), Porvoossa (1 680), Turussa (1 490), Kristiinankaupungissa (1 430), Kokkolassa (1 360), Porin Enäjärvellä (1 250) ja Espoossa (1 140). Tässä tilastossa Uudenkaupungin Urpoisten merimetsoyhdyskunta sijoittuu sijalle 9.

Koko Suomessa merimetsojen pesimäala oli yhteensä noin 65 hehtaaria. Puissa pesivien merimetsojen osuus on edelleen selvässä kasvussa. Puupesintöjen osuus on kasvanut merikotkan voimistuneen saalistuksen myötä.

Merimetsoyhdyskuntien laskentoihin, etsintöihin ja tarkistuksiin osallistui tänä kesänä lähes 90 henkilöä. Merimetsokannan seurantaa koordinoi Suomen ympäristökeskus. Seurannalla kerätään perustietoa lajin ekologiasta ja levittäytymisestä. Merimetso on Suomessa luonnonsuojelulailla rauhoitettu ympärivuotisesti, eikä se kuulu EU:n metsästettävien lajien listalle