Vakka-Suomen Voima tekee helikopteriraivauksia syyskuussa

0
Vakka-Suomen Voima Oy karsii helikopteriraivauksella puustoa Laitilan ja Hinnerjoen välillä sekä Kalannin ja Sannon välillä.

Vakka-Suomen Voima Oy raivaa voimalinjojen reunapuustoa Laitilan ja Hinnerjoen välillä sekä Kalannin ja Sannon välillä.

Helikopterin avulla tehtävässä oksasahauksessa puiden oksia sahataan sen verran, että runkoon jäävä oksiston pituus on noin 50 senttiä. Puusto kestää oksasahauksen aiheuttaman oksien katkaisun hyvin ja lahovauriot ovat harvinaisia. Raivattu puusto jää maanomistajan käyttöön.

Helikopteriraivauksen aikana on pysyteltävä vähintään 50 metrin etäisyydellä suoritettavasta työstä. Raivauksesta syntyy melua ja putoavia oksia. Vakka-Suomen Voima pahoittelee työstä aiheutuvaa häiriötä ja pyytää asiakkaitaan huomioimaan raivauksen mahdollisia vaikutuksia kotieläimille ja ottamaan yhteyttä Vakka-Suomen Voimaan etukäteen. Töiden aikana lyhyet sähkönjakelun keskeytykset ovat mahdollisia.

Raivaukset alkavat maanantaina 12. syyskuuta ja ne kestävät syyskuun loppuun saakka riippuen sääolosuhteista. Raivaukset suorittaa Heliwest Oy.