Kalannin metsästäjille lisää peuralupia – Alkaneella metsästyskaudella saa jälleen käyttää keinovaloa

0
Peurakantaa on saatu pienennettyä viimevuotisella metsästyksellä, mutta on edelleen runsas.

Suomen Riistakeskus on myöntänyt tulevan metsästyskauden 2022–23 hirvieläinten pyyntiluvat. Varsinais-Suomessa on viisi hirvitalousaluetta ja näille alueille saatiin yhteensä 1580 hirven pyyntilupaa, mikä on 16 enemmän kuin viime vuonna.

– Hirvien pyyntiluvissa mennään siis aika samalla tasolla kuin viime vuonna, riistasuunnittelija Lasse Heimo Varsinais-Suomen Riistakeskuksesta toteaa.

Heimon mukaan hirvikanta on tällä hetkellä hyvin lähellä asetettuja tavoitteita, eikä ole pyyntimäärien oleellisille muutoksille ole tarvetta. Vakka-Suomen Riistanhoitoyhdistyksen alueelle myönnettiin 66 hirvilupaa ja Kalannin Riistanhoitoyhdistyksen alueelle 47. Yhdellä luvalla voi metsästää kaksi vasaa tai yhden aikuisen hirven.

Hirven metsästys alkoi 1.9. vahtimetsästyksellä pelloilla. Varsinainen hirven metsästysaika alkaa kuukautta myöhemmin eli 8.10. ja päättyy tammikuun puolivälissä. Myös valkohäntäpeuran metsästyskausi alkoi syyskuun alussa vahtimismetsästyksellä. Valkohäntäpeuran metsästyskausi päättyy 15.2.

Varsinais-Suomessa tälle kaudelle myönnetty lupamäärä mahdollistaa yli 36 800 valkohäntäpeuran metsästyksen. Heimo sanoo, että vaikka kaikki pyyntiluvat käytettäisiin, valkohäntäpeurakanta palautuisi vasta noin vuoden 2015 tasolle.

Valkohäntäpeurakanta on tihein Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Satakunnan ja Hämeen alueilla. Luonnonvarakeskuksen (Luke) arvion mukaan Suomessa oli talvella 2021–2022 noin 109 000 valkohäntäpeuraa. Kanta pieneni edellisvuodesta noin 9,5 prosenttia. Muutos on kannanhoidollisten tavoitteiden mukainen ja rohkaisee jatkamaan kannanhoidollista työtä, jota käytännössä metsästäjät tekevät.

Vakka-Suomen Riistanhoitoyhdistyksen alueelle myönnettiin tälle metsästyskaudelle 1555 valkohäntäpeuran pyyntilupaa, lupia on kymmenen vähemmän kuin viime vuonna. Kalannin Riistanhoitoyhdistyksen alueelle myönnettiin 1025 pyyntilupaa, mikä on 270 lupaa viime vuotta enemmän.

– Pyyntilupia on voinut hakea ja niitä on myönnetty hakemusten mukaisesti lähes rajoituksitta, toisaalta haettua määrää enempää ei lupia myöskään voida myöntää. Toivomme, että metsästäjien hyviä tuloksia tuottanut aktiivisuus jatkuu edelleen, Heimo sanoo. Hän on tyytyväinen, että metsästysseuroihin on tullut nyt lisää nuorta väkeä, jospa se auttaisi peurakannan hillintään.

Suomen Metsästäjäliitto sai viime metsästyskaudelle Suomen riistakeskukselta poikkeusluvan, joka mahdollistaa valkohäntäpeurojen tihentymäalueilla keinovalon tai aseeseen kiinnitettävän yöammuntaa varten tarkoitettujen laitteiden käytön. Poikkeuslupa valon käyttöön on myönnetty tutkimustarkoituksessa.

Lupa on myönnetty myös metsästyskaudelle 2022−2023 ja se kattaa valkohäntäpeuran tihentymäalueet Lounais-Suomessa. Poikkeusluvan piiriin on hakeuduttava Metsästäjäliiton kautta. Viimevuotinen ilmoittautuminen ei riitä, vaan hakeutuminen täytyy tehdä tänä vuonna uudelleen.

Poikkeusluvan mukaisia menetelmiä on mahdollista käyttää ainoastaan vahtimismetsästyksessä. Valkohäntäpeuran vahtimismetsästyksellä tarkoitetaan metsästystä, jossa metsästäjä pysyy paikallaan odottaen, että riistaeläin tulee ampumasektorille. Metsästyslaki kieltää pääsääntöisesti valojen ja yötähtäinten käytön metsästyksessä. Keinovaloa ja yötähtäinlaitteita voi käyttää ilman poikkeuslupaa vain supikoiran pyynnissä ja kiinteää valoa villisian metsästyksessä.