Kunnat valmistautuvat kriisitilanteisiin

0

Valtiovarainministeriö on pyytänyt maakuntahallitukselta lausuntoa luonnoksesta kuntalain ja hyvinvointialueesta annetun lain muuttamiseksi. Esityksen mukaan kunnan ja hyvinvointialueen olisi otettava hallintosääntöön tarpeelliset määräykset toiminnasta poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa. Ehdotettuja säännöksiä sovellettaisiin myös kuntayhtymiin ja hyvinvointiyhtymiin.

Varsinais-Suomen maakuntahallitus toteaa lausunnossaan, että ehdotettu sääntely parantaa päätöksenteon jatkuvuutta poikkeusoloissa sekä normaaliolojen häiriötilanteissa. Häiriö- ja poikkeustilanteet saattavat edellyttää esimerkiksi nopeampaa päätöksentekoa, tehostettua johtamista, tehtävien uudelleen organisointia tai poikkeavaa päätösvallan käyttöä toimivaltaisen viranomaisen ollessa estynyt.

Maakuntahallitus kokee myös, että koronapandemian aikaiset kokemukset auttavat hahmottamaan häiriötilanteiden moninaista luonnetta. Kokoontumisrajoitusten aikana innovoitiin ennakkoluulottomasti tapoja kokoustaa turvallisesti, kun sähköisiä sovelluksia ei ollut vielä kaikkien käytettävissä. Tuolloin monissa organisaatioissa huomattiin tarve päivittää hallintosääntöjä.

– On hyvä, että kunnat ja kuntayhtymät velvoitetaan ottamaan hallintosääntöihin tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämiseksi myös kriisitilanteissa, maakuntahallitus kommentoi lausunnossaan, mutta korostaa, että on tärkeää ohjeistaa mallisäännöllä, missä laillisuuden rajoissa häiriöihin voidaan varautua.