Lidlin kiinteistölle purkulupa – Suunnitteilla väliaikainen myymälä

0
Lidl avasi myymälän Uuteenkaupunkiin vuonna 2003.

Kaupunki on myöntänyt purkuluvan Lidlin kauppakiinteistölle Levysepänkadulle. Lidlin tarkoituksena on rakentaa Ketunkallion tontille kokonaisuudessaan uusi myymälä osittain nykyisen kiinteistön paikalle ja sen viereen. Nykyinen kiinteistö on valmistunut vuonna 2003.

– Myymälän purku- ja rakentamisaikataulusta meillä ei ole vielä kerrottavaa, sillä hanke on vielä sen suhteen suunnitteluvaiheessa. Rakentamisvaiheen aikana palvelemme asiakkaitamme Uudessakaupungissa väliaikaisessa myymälässä, Lidl Suomen kiinteistöpäällikkö Antti Isokoski kertoo.

Väliaikaisen myymälän sijaintia Isokoski ei ole vielä halukas paljastamaan. Levysepänkadulle nouseva uusi myymälä sijoittuu vanhan tontin lounaisnurkkaan parkkipaikkojen tilalle. Uudesta myymälästä on tulossa tuhat neliötä nykyistä suurempi. Lidl omistaa käyttämänsä tontin.

Lidlin ja sen lähialueen asemakaavaluonnos etenee. Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus päätti asettaa Lidlin alueen, puistoalueen ja suojaviheralueen asemakaavamuutoksen sekä korttelialuetta koskevan tonttijaon ehdotuksen virallisesti nähtäville.

Lidlin ja sen lähialueen asemakaavaluonnos oli virallisesti nähtävillä kaupungissa kesän aikana. Luonnoksesta ei jätetty huomautuksia, mutta Varsinais-Suomen Ely-keskus kiinnitti lausunnossaan huomiota useisiin asioihin. Ely totesi, että kaavan poikkeamista voimassa olevasta yleiskaavasta ei ole perusteltu ja kaupallisten palveluiden korttelialueilla olisi hyvä määrätä pyöräpysäköinnin toteuttamisvelvoite.

Ely myös lausui, että Laivanrakentajantien varren lähivirkistysalueen kaavamerkinnäksi tulisi laittaa suojaviheralue, eikä lähivirkistysalue. Elyn tulkinnan mukaan kaavaluonnoksen rakennusalan sijoittelu ei annan mahdollisuutta jo olemassa olevan kauppakiinteistön säilyttämiseen, vaan vanhan rakennuksen purkaminen ja uuden rakennuksen sijoittaminen puistoalueelle lisää suunnitellun kaavan ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Kaavan vaikutusten arvioinnissa on myös puutteita luonnonympäristön ja ilmastovaikutusten arvioinnissa.

Kaupunki on nyt vastannut Ely-keskuksen lausuntoon lisäämällä pyöräpysäköinnin mitoituksen kaavamääräyksiin. Kaupungin tulkinnan mukaan lähivirkistysalueen merkintä on johdonmukainen Laivanrakentajantien varren muiden viheralueiden kanssa.

Kaupunki myös toteaa, että korttelin rakennusala on sijoitettu tontinkäyttösuunnitelman pohjalta, eikä sen kasvattaminen nykyiselle rakennusalalle ole tarkoituksenmukaista. Kaupunki on siis täydentänyt kaavaselostusta tarvittavilta osin.