Muutos on mahdollisuus

0

Hallintosääntöuudistus on kuluvan valtuustokauden yksi tärkeimmistä asioista. Hallintosääntö määrittää niin luottamushenkilö- kuin virkahenkilöorganisaation sekä antaa päätöksenteolle raamit. Tuleva sote-uudistus pakottaa myös kunnat uudistumaan ja tekee näin ollen hallintosäännön uudistamisesta välttämätöntä. Muutos on aina uusi ja vieras tilanne, mutta onneksi pääsemme itse valitsemaan onko muutos meille mahdollisuus kehittää olemassa olevaa vai pidättäytyä vanhassa ja turvallisessa.

Olen itse oppinut työelämästä, organisaatioista ja ihmisistä sen, ettei kukaan tai mikään kehity pysymällä paikallaan tai jäämällä omalle mukavuusalueelleen. Voisiko siis tämä meneillään oleva uudistus olla myös kunnille mahdollisuus tarkastella omaa toimintaansa ja organisaatiota uudelleen?

Voisivatko kunnat oppia jotain yritysmaailman organisaatioiden kehittämisestä, jossa muutos on pysyvää ja organisaatioita kehitetään jatkuvasti? Organisaatioita ei tule kuitenkaan kehittää vaan kehittämisen ilosta, vaan sen tavoitteena tulee olla aidosti toimivampi, läpinäkyvämpi tai tehokkaampi tapa toimia.

Tehokkaammat ja toimivammat palvelut ja julkishallinnon organisaatiot ovat olleet yksi keskeisimmistä Kokoomuksen tavoitteista niin kunta- kuin valtakunnankin tasolla. Näitä tavoitteita tulemme ajamaan myös tässä meneillään olevassa hallintosääntöuudistuksessa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtymisen lisäksi meidän tulee tarkastella kuntaan jääviä palveluita, selkiyttää kunnan perustehtäviä ja käydä läpi kaupungin luottamushenkilö- sekä virkahenkilöorganisaatioita.

Me Kokoomuksessa haluamme kehittää kaupungin hallintoa tehokkaampaan, toimivampaan sekä läpinäkyvämpään suuntaan. Muutosta ei saada aikaan yksin vaan meidän tulee käydä keskustelua ja tehdä yhteistyötä kaikkien puolueiden ja viranhaltijoiden kanssa. Muutos on meille mahdollisuus vaikuttaa näihin asioihin, mutta ensin meidän tulee nähdä tässä muutoksessa enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia.

Laura Kontu

Kokoomuksen

valtuustoryhmän

puheenjohtaja