Nuoria kannustettava osallistumaan

0

Tampereen yliopiston toteuttama tutkimus osoittaa, että sukupuoli, äidinkieli, perheen koettu taloudellinen tilanne sekä vanhempien koulutustaso ja ammatti vaikuttavat siihen, millaisiksi nuori arvioi omat kykynsä vaikuttaa yhteiskuntaan. Käsitys muotoutuu hyvin varhaisessa vaiheessa.

Nuoren sisäisen kansalaispätevyys, eli koettu kyky vaikuttaa yhteiskuntaan ja ymmärtää sen toimintaa, on yhteydessä äänestysaktiivisuuteen sekä muuhun yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Yliopiston tutkimuksen mukaan nuorten arviot omista kyvyistään eroavat jo 15-vuotiaana.

Vanhempien rooli nuoren kansalaispätevyyden kehittymisessä on merkittävä. Mitä korkeammin kouluttautuneita vanhemmat ovat, sitä paremmiksi nuori kokee kykynsä ymmärtää politiikkaa ja vaikuttaa siihen. Perhetaustasta johtuvia eroja voidaan kuitenkin tasoittaa, ainakin jonkin verran, kouluopetuksen kautta.

Oma merkityksensä on sillä, miten kannustavia keskusteluja luokassa käydään opettajien ja oppilaiden kanssa yhteiskunnallisista asioista. Tämä on merkityksellistä tutkimuksen mukaan erityisesti niiden nuorten kohdalla, jotka harvemmin keskustelevat yhteiskunnallisista kysymyksistä huoltajiensa kanssa.

Kansalaispätevyydestä puhuttaessa korostetaan usein äänestämisen tärkeyttä. Ja tottahan on, että äänestäminen on yksi toimivan demokratian kulmakivistä. Se, että nuoret eivät innostu vaaleista, oli sitten kyse kunnallisista tai valtakunnallisista vaaleista on myös ikävä tosiasia.

Vaaleissa tulisikin aina muistaa pitää esillä myös nuoria kiinnostavia ja heidän elämäänsä koskettavia aiheita. Harva parikymppinen jaksaa miettiä eläkejärjestelmän rahoitusongelmia tai kuolinpesän verotusta, mutta monia kiinnostaa edullisten vuokra-asuntojen saatavuus, koulutusjärjestelmän uudistus tai suhtautuminen sukupuolivähemmistöihin.

Me, joilla ikää on enemmän, tiedämme kokemuksesta, että aina ei voi voittaa. Aika usein on tyydyttävä elämään päätösten kanssa, jotka eivät itselle ole mieluisia. Nuorilla pitäisi kuitenkin säilyä toivo siitä, että osallistumalla voi vaikuttaa ja myös muuttaa asioita. Tässä ehdokkailla on suuri vastuu. On luvattava vain se mikä on realistista.

Maija

Ala-Jääski

toimittaja