Päiväkotien tiloja kunnostuksen tarpeessa – Isoja investointeja tehty, mutta korjausvalinnat tehtävä laadun ja talouden ristipaineessa

0
Varhaiskasvatus vastaa lasten kasvatuksesta sekä opetussuunnitelman ja varhaiskasvatuslain noudattamisesta. Kaupungin teknisen puolen vastuulla on päiväkotikiinteistöjen kunto.

Osa kaupungin päiväkotikiinteistöistä on kipeästi remontin tarpeessa. Remontoitavaa löytyy sekä ulko- että sisätiloista. Tähän on kiinnittänyt huomionsa myös kaupungin opetus- ja kasvatuslautakunta, jonka jäsenet kiersivät syyskuun toisella viikolla kaupungin päiväkotikiinteistöjä.

Tarkastelussa olivat Satulinnan, Seikowin, Kaunisrannan, Pisaran ja Myllymäen päiväkotikiinteistöt. Kierroksen lopputuloksena oli useamman sivun mittainen korjaus- ja parannusehdotuslista.

– Kaikkea emme saa kuntoon kerralla, mutta kohteet on laitettava tärkeysjärjestykseen. Ne, mitä ei saada välittömästi korjattua, on aikataulutettava myöhemmin tehtäväksi, toteaa opetus- ja kasvatuslautakunnan puheenjohtaja Jaana Reijonsaari-Korsman (sd.).

Kaupungin opetustoimenjohtajan Arja Kitolan mukaan lautakunnassa käydyssä keskustelussa nousi esille myös se, että teknisen toimen resurssit ovat pienet suhteessa siihen, millainen kiinteistöjen ja ulkoalueiden määrä heillä on vastuullaan.

– Päättäjien olisi hyvä pohtia myös sitä, onko resurssien määrä tasapainossa, kun vertaa siihen, millaisessa kunnossa haluamme kiinteistöjen ja ulkoalueiden olevan. Kysymyshän on valinnasta laadun ja talouden tasapainon suhteen, Kitola lisää.

Opetus- ja kasvatuslautakunnan listauksen mukaan päiväkotien pihat kaipaavat kunnostamista ja leikkitelineet ovat kuluneita. Telineitä on pihoissa liian vähän suhteessa lasten määrään. Myös pihoja kiertävät aidat tulisi kunnostaa nykytarpeita vastaaviksi.

– Kirjasimme ylös tärkeimpiä korjauskohteita. Kiinteistöihin ja pihoihin kohdistuvat tarpeet ovat toiminnallisia eli ne liittyvät mahdollisuuksiin hyödyntää tiloja parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi nämä ovat meille tärkeitä, kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Annina Kiiveri huomauttaa.

Päiväkotien sisätiloissa ensisijainen ongelma on kesäisin liian korkeaksi nouseva sisälämpötila. Lautakunta huomauttaakin, että kaupungin omistamiin ja muilta vuokraamiin varhaiskasvatustiloihin on asennettava riittävä määrä ilmalämpöpumppuja. Tilat, joissa on kesällä kuuma, ovat talvella kylmiä, joten tilojen lämpösäätelyyn on ympärivuotinen tarve.

– Korjauslista tehtiin helpottamaan kokonaisuuden hahmottamista kiinteistöjen kunnosta sekä niiden vaatimista kehitystarpeista. Voisiko korjauskierroksen aloittaa esimerkiksi listalla lähes poikkeuksetta jokaisessa yksikössä toiveena olleista ilmalämpöpumpuista ja aurinkosuojista, Reijonsaari-Korsman kysyy.

Kitola muistuttaa, että kaupungissa on jo tehty isoja satsauksia eri päiväkotikiinteistöihin. Tällaisia ovat muun muassa entisen Touhulan ja Norlandian eli nykyisten Pisaran ja Kaunisrannan päiväkotien sekä uuden Aurinkolinnan kiinteistöihin liittyvät toimenpiteet.

– Paljon on koko ajan tehty, kun kaupunkiin kunnostettiin uusi päiväkotiyksikkö ja hankittiin vuokralle kaksi uutta tilaa. Viime talousarviossa oli myös varattu noin 100 000 euroa päiväkotien pihojen kunnostamiseen, Reijonsaari-Korsman lisää.

– Myös Seikowin päiväkodin lattiaa ja kattoa on kunnostettu. Eri päiväkotien pihoille on tehty useita parannuksia yhteistyössä varhaiskasvatuksen, teknisen toimen ja kaupunkisuunnittelun kanssa, Kitola korostaa.

Lautakunta kiinnitti kierroksellaan huomiota myös moniin pieniin käytännön ongelmiin. Yhdestä päiväkodista esimerkiksi puuttuu riittävän kokoinen siivouskomero ja taukotilasta kunnollinen keittiökokonaisuus.

On päiväkoteja, joiden sisä- ja ulkopinnat kaipasivat maalausta. Parannettavaa on myös esimerkiksi tilojen akustiikassa ja sisäilman laadussa, valaistuksessa sekä pistorasioiden määrässä.

– Kasvun ja oppimisen palveluiden johtajien ja lautakunnan tehtävä on nostaa oman toimialan kehittämiseen liittyviä tärkeitä asioita esille ja siksi nostimme nämä asiat pykäläkäsittelyyn. Ei se silti tarkoita sitä, että ajattelemme, että ”mitään emme ole saaneet”, Kitola korostaa.

Kaupungin kasvun ja oppimisen palvelut vastaavat siitä, että varhaiskasvatuspalveluita järjestetään tiloissa, jotka soveltuvat opetussuunnitelman ja varhaiskasvatuslain noudattamiseen. Kaupungin tekninen puoli vastaa tilojen kunnosta.

– Jos tiloissa olisi suuria turvallisuuteen liittyviä puutteita, tilat eivät voisi olla nyt käytössä. Tämän takia näiden kahden palvelukeskuksen välillä pitää olla saumaton yhteistyö ja tiedonkulku. Tässä meillä taitaa olla paljon parantamisen varaa, Reijonsaari-Korsman toteaa.

Akuutit korjaukset tehdään aina ensin –
Päiväkotien korjaustarpeet huomioidaan vuosittain talousarviovalmistelussa

Kaupungin varhaiskasvatus vastaa lasten kasvatuksesta, mutta päiväkotikiinteistöjen ylläpito kuuluu kaupungin teknisen toimen alaisuuteen. Kaupungissa valmistellaan parhaillaan eri toimialueiden ensi vuoden budjetteja, ja kaupunginvaltuusto hyväksyy ensi vuoden talousarvion joulukuun kokouksessaan.

– Kaupunkisuunnittelu pyytää keväisin ilmoittamaan kiinteistöjen tulevat investointi- ja remonttitarpeet ja niiden pohjalta suunnitellaan ja budjetoidaan seuraavan vuoden toimenpiteet. Nämä päiväkodeista nyt tulleet huomiot huomioidaan taas vuoden 2024 suunnitelmissa. Osa nyt tulleista pyynnöistä on myös toteutumassa jo ensi vuonna, eli osa korjausehdotuksista on jo ollut tiedossa, kaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari toteaa.

Kaupungin kiinteistöpäällikkö Rami Arola kertoo, että päiväkoteihin on tehty vuosittain erilaisia investointeja.

– Osaa on jouduttu siirtämään, koska jokin akuutimpi toimenpide samassa kiinteistössä on tehty ensin. Näistä muutoksista on informoitu tilojen käyttäjiä, Arola sanoo.

Arola muistuttaa, että osa opetus- ja kasvatuslautakunnan toivomista korjauksista on vanhempia ja osa uudempia, mutta kiinteistöt ovat pääosin niin vanhoja, että niihin tulee koko ajan korjaustarpeita.

– Määrärahoja on kyllä kohdennettu vuosittain päiväkotien akuutteihin korjaustarpeisiin, jotta rakennukset pysyvät kunnossa. Tällaisia ovat muun muassa vesikattojen uusimiset, kunnostukset ja ulkoseinien korjaukset, Arola lisää.

Esimerkiksi Myllymäen, Lokalahden ja Hakametsän päiväkoteihin on jo tehty ilmanvaihdon jäähdytyksiä tai asennettu ilmalämpöpumppuja.

– Kaupungilla oli aiemmin periaatepäätös, ettei tiloja jäähdytetty. Päätöksestä kuitenkin luovuttiin ilmaston lämpenemisen takia. Nyt jäähdytysjärjestelmiä on tehty ensin esimerkiksi vuodeosastoille ja vanhainkoteihin, Arola kertoo.

Ilmalämpöpumput kuuluvat teknisen toimen hankintoihin.

– Ilmalämpöpumppuja ei kannata hankkia joka paikkaan pelkästään jäähdytyskäyttöön. Usein isoissa ja monihuoneisissa kiinteistöissä niitä pitäisi myös olla useampia, että haluttu hyöty saavutetaan, Nikkari lisää.