Psykiatriseen sairaalaan tarvitaan enemmän paikkoja

0

Turun kaupunki on pyytänyt Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta lausuntoa uudesta psykiatrisesta sairaalasta, jolle on varattu tontti Turusta Kiinanmyllynkadulta.

Turku kaipaa sairaalan tilan tarpeesta ja aikataulusta tietoa, jotta kaavoitustyö voi edetä. Aluehallitus käsitteli asiaa tiistaina ja päätti, että Tyks-psykiatrian sairaalasta tehdään tilatarveselvitys ja asiasta valmistellaan Turun kaupungin pyytämä lausunto vasta tämän jälkeen.

Aluehallituksen vastaus perustuu psykiatrisen toimialueen selvitykseen, jonka mukaan alkuperäinen laskelma 154 vuodepaikasta on myöhemmän seurantatiedon perusteella osoittautunut riittämättömäksi. Nykyisen tiedon mukaan vuodepaikkoja tarvittaisiinkin 177. Aluehallitus pitää hyvinvointialueen mielenterveyspalveluita erittäin tärkeänä, ja asiaa halutaan tarkastella kokonaisuutena.

Kaavaluonnoksessa tontin nykyistä kokoa joudutaan katuvarausten takia pienentämään, mikä hankaloittaa viheralueiden toteuttamista. Hyvinvointialue pitää kuitenkin alueen vehreyttä ja viihtyisyyttä tärkeänä.