Suomen Lähijunat hankkineet kaluston – Liikenteen käynnistäminen kiinni laitureista ja Turun ratapihasta

0
Junaradan nykyinen kunto riittää lähijunaliikenteelle, mutta radan varteen on saatava uusia laitureita ja liittymäpysäköinnit.

Suomen Lähijunat Oy on hankkinut VR:ltä 11 junayksikköä lähijunaliikenteen käynnistämiseen. Ostosopimus allekirjoitettiin keskiviikkona.

– Allekirjoitus ei varsinaisesti muuta mitään vaan on vain muodollisuus, kun sopimusteksti on ollut valmiiksi neuvoteltuna jo viikkoja sitten, Suomen Lähijunat Oy:n raideliikenneasiantuntija Antero Alku toteaa.

Lähijunat käy parhaillaan neuvotteluja rahoittajien kanssa. Tällaisen yhtiön rahoittaminen on Suomessa ainutlaatuinen tapaus, joten neuvottelut eivät ole mikään läpihuutojuttu.

– Rahoittajia on myös erilaisia, joten ei ole myöskään meidän puolelta yksinkertaista niin, että samat vastaukset riittäisivät kaikille. Kaikilla on omat kysymyksensä, joiden kanssa saamme sitten tehdä oman työmme antaaksemme vastaukset, Alku kertoo rahoitusneuvotteluista.

Alku kertoo, että kaluston uudistaminen aloitetaan purkamalla yksi juna kokonaan, kunhan rahoitus on varmistunut. Sen jälkeen kalustolle tehdään yksityiskohtainen kunnostussuunnitelma, koska vasta silloin selviää, minkälaisia junien rungot todellisuudessa ovat. 45 vuotta vanhat piirustukset eivät ole enää aivan luotettavia.

Maan hallitus ei esitä rahoitusta Turku–Uusikaupunki-radan peruskorjaukseen ensi vuoden talousarvioon.Alkumyöntää, että yhtiössä odotettiin radan peruskorjausrahoitusta jo ensi vuodelle. Mikäli niin ei käy, se ei kuitenkaan torppaa lähijunaliikenteen käynnistämistä.

– Lähijunaliikenteen kannalta radan kunto ei ole samalla tavalla merkittävä kuin raskaille kemikaalijunille. Nopeus ja junan paino yhdessä määrittelevät radan teknisen vaatimustason, mutta toivomme radan peruskorjauksen tulevan tehdyksi ennen henkilöjunaliikenteen aloitusta, koska itse korjaustyöstä aiheutuu haittaa säännölliselle henkilöliikenteelle, hän sanoo.

Suomen Lähijunat Oy on suunnitellut, että yhtiö aloittaisi henkilöjunaliikenteen Turku–Uusikaupunki-radalla tunnin vuoroväleillä vuonna 2024.

– Me luotamme edelleen siihen, että Uudenkaupungin liikenteeseen tarvittavat junat saadaan valmiiksi vuoden 2024 loppupuolelle mennessä ja liikenne voidaan junien puolesta aloittaa. Edellytys kuitenkin on, että Turun ratapiha on valmis ja Uudenkaupungin radalla on laiturit. Teemme tietenkin oman osamme laitureiden edistämiseksi, vaikka se ei Lähijunat Oy:lle eikä muillekaan liikenteen harjoittajille kuulu, kun laiturit ovat osa valtion omistamaa rautatietä.

Toinen merkittävä tekijä lähijunaliikenteen käynnistämiseksi on junaliikenteen järjestämistapa. Haasteena on Suomen lainsäädäntö, joka ei salli esimerkiksi Fölin tilata junaliikennettä. Tampereen seudulla kunnat ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat kuitenkin tehneet sopimuksen, että kunnat voivat ostaa junaliikennettä ministeriön toimiessa välikätenä.

– Tätä pidän isona myönteisenä uutisena Uudenkaupungin junaliikenteen käynnistämisen kannalta. Kun tämä menettely on osoitettu mahdolliseksi, näin voidaan ratkaista tilanne myös Varsinais-Suomessa ja ensi vaiheessa Uudenkaupungin radalla, Alku sanoo.

 

Lähijunat liikkeelle

Suomen Lähijunat kunnostaa vanhoja VR:n sähkömoottorijunia. Lähijunaliikenne on tarkoitus aloittaa 2024.

Ensimmäinen reitti kulkisi Turusta Uuteenkaupunkiin, mutta myöhemmin myös Naantaliin, Loimaalle ja Saloon.

Suomen Lähijunat Oy:n käynnistämisessä ovat mukana mm. Onnibussin perustaja Pekka Möttö ja raideliikenneasiantuntija Antero Alku.

Kauppakamari kutsui kunnat junaneuvotteluun

Uudenkaupungin kauppakamariosasto kutsui elokuussa Turku – Uusikaupunki -radan kuntien edustajat neuvottelemaan lähijunahankkeesta. Tilaisuus järjestettiin Varsinais-Suomen liiton tiloissa Turussa.

Jokaisesta kunnasta oli edustaja paikalla. Lisäksi tilaisuuteen osallistui Väyläviraston edustaja. Uuttakaupunkia edustivat kaupunginjohtaja Atso Vainio , elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen ja kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén.

Siivosen mukaan osallistujat pitivät tapaamista tärkeänä ja neuvottelussa oli hyvä ja keskusteleva ilmapiiri. Keskustelua käytiin muun muassa laiturien ja muun junaliikenteeseen liittyvän infrastruktuurin rakentamisesta. Esille nousi ajatus, että kunnat voisivat tehdä yhteistyötä esimerkiksi seisakkeiden suunnittelussa.

– Kauppakamariosasto halusi järjestää kuntatilaisuuden edistääkseen lähijunaliikennettä, Siivonen sanoo.

Turun kauppakamarin edunvalvontapäällikkö Satu Lindén ja Uudenkaupungin kauppakamariosaston asiamies Elina Siivonen ovat myös julkaisseet yhteisen kannanoton radan peruskorjauksen ja lähiliikenteen puolesta kauppakamarin blogissa.

– Paikallisjunaliikenteestä on täällä puhuttu sen lakkauttamisesta lähtien, noin 30 vuotta. Ennen kuin henkilöjunat pääsevät Turku – Uusikaupunki tai Raisio – Naantali -radoilla matkaan, tulee näillä nykyisellään tavaraliikennettä palvelevilla radoilla toteuttaa perusparannushanke. Lisäksi Raisio – Naantali -osuus vaatii sähköistyksen, he toteavat kirjoituksessaan.

– Toivottavasti kun Turussa on uusi matkakeskus ehkä vuonna 2029, sieltä kulkevat niin nopea junayhteys Helsinkiin kuin paikallisjunaliikenne useisiin seutukeskuksiin.