Rikosuhripäivystykseen kaivataan vapaaehtoisia – Tukitoiminta pyörii Ugissa ajanvarauksella

0
Rikosuhripäivystyksen vapaaehtoiset ja palkatut työntekijät auttavat rikoksen uhreja tai todistajia käymään läpi kokemaansa ja hoitamaan esimerkiksi paperiasioita viranomaisten suuntaan.

Rikosuhripäivystys hakee uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaansa. Rauman seudun Rikosuhripäivystys toimii useamman kunnan alueella ja vastaa myös Uudenkaupungin, Laitilan ja Pyhärannan vapaaehtoistoiminnasta.

Rikoksen uhreja auttaville vapaaehtoisille on jatkuva tarve ja kysyntä on pienessä kasvussa. Esimerkiksi korona-aika on lisännyt verkossa tehtyjä identiteettivarkauksia ja sitä kautta tuen tarvitsijoiden määrää.

– Verkkohuijausten uhreiksi joutuvat erityisesti ikäihmiset, jotka kuvittelevat juttelevansa esimerkiksi Facebookissa jonkun ystävänsä kanssa. Ystävän tili saattaa olla kaapattu ja yhtäkkiä rikoksen uhreja onkin kaksi, kun toinen on antanut pankkitietonsa ”ystävälleen”, Rikosuhripäivystyksen Rauman seudun palvelupisteen toiminnanohjaaja Heidi Väkiparta kertoo.

Tyypillisin Rikosuhripäivystyksen asiakas on kuitenkin yhä nuori aikuinen, joka on joutunut lähisuhdeväkivallan tai seksuaalirikoksen uhriksi. Rikosuhripäivystys auttaa myös heitä, joiden läheinen on kokenut rikoksen ja tarvitsee apua kokemansa läpikäymiseen.

Rikosuhripäivystys kouluttaa vapaaehtoisia ympäri toiminta-aluetta uhrien tueksi. Seuraava koulutus käynnistyy syyskuun loppupuolella.

– Alueellamme on melko hyvä vapaaehtoistilanne, koska meillä on 11 aktiivista vapaaehtoista. Otamme kuitenkin mielellämme lisääkin vapaaehtoisia ja erityisesti tarvitsemme aktiivisia auttajia valtakunnalliseen puhelimen ja chat-palvelun kautta tehtävään tukityöhön, Väkiparta lisää.

Vapaaehtoiset käyvät läpi noin 50 oppitunnin mittaisen koulutuksen, jonka aikana he oppivat ohjaamaan ja tukemaan uhria rikosprosessiin liittyvissä asioissa.

– Vapaaehtoisen tulisi olla sellainen, että hänen elämänsä omat asiat ovat seesteisessä vaiheessa. Omat elämänkriisit tulisi olla käsiteltynä ja työstettynä, jotta hän pystyy vastaanottamaan toisen tuskaa. Hyvä vapaaehtoinen on suvaitsevainen ja joustava, mutta myös paineensietokykyinen.

Väkiparta muistuttaa, että vapaaehtoinen auttaa uhreja jopa elämän kaikkien synkimpien ja raadollisempien tilanteiden kohtaamisessa.

– Vapaaehtoiselta on löydyttävä ihmisen kohtaamisen taito. Hänen on oltava hyvä kuuntelija, joka myös uskaltaa sietää hiljaisia hetkiä. Hänellä tulisi olla jo hieman elämänkokemusta ja tietoa elämän vaikeuksista. Koettuja rikoksia ei tule hyväksyä, eikä pahuutta voi ymmärtää, mutta on hyvä tiedostaa, että ihminen kykenee vahingoittamaan toista järkyttävillä teoilla.

Koulutetuille vapaaehtoisille on tarjolla säännöllisiä purkutapaamisia ja ammatillista tukea.

Uudestakaupungista ei tällä hetkellä ole aktiivista vapaaehtoista mukana toiminnassa, mutta uusikaupunkilaisten tukemisessa on käytetty Pyhärannan, Laitilan ja Rauman alueen vapaaehtoisia.

– Autotehdas on tuonut paljon väkeä Uuteenkaupunkiin ja toivoisin, että myös maahanmuuttajataustaiset rikoksen uhriksi joutuneet hakeutuisivat tarjotun avun piiriin, Väkiparta toteaa.

Kun uusikaupunkilainen avuntarvitsija ottaa Väkipartaan yhteyttä, hän ensin selvittää, onko asiakkaan mahdollista tulla Rauman palvelupisteelle tai hoituisiko kohtaaminen etäyhteydellä.

– Autan kuitenkin tarvittaessa Uudessakaupungissa erikseen sovittavassa paikassa ajanvarauksella, hän lisää.

Fakta
Mistä on kyse?

Rikosuhripäivystys tarjoaa käytännön neuvoja ja henkistä tukea rikoksen uhreiksi joutuneille, heidän läheisilleen sekä rikosasiassa todistaville.

Tukihenkilöt auttavat rikoksen uhria ohjaamalla ja tukemalla rikosprosessiin liittyvissä asioissa.

Apu voi olla tukena olemista esimerkiksi poliisilaitoksella ja oikeudenkäynneissä.

Eniten Rikosuhripäivystyksen asiakkaaksi hakeutuu lähisuhdevälivallan tai seksuaalirikoksen uhreja.

Rikosuhripäivystyksen Rauman seudun palvelupiste tarjoaa palveluita Euraan, Eurajoelle, Laitilaan, Pyhärantaan, Raumalle, Säkylään ja Uuteenkaupunkiin.