Seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyy syyskuun puolivälissä

0
Seurakuntien uudet luottamushenkilöt valitaan vaaleilla marraskuussa.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa. Ehdokkaaksi oman seurakunnan vaaleihin voi asettua 15. syyskuuta asti.

Edellisiin, vuonna 2018 järjestettyihin seurakuntavaaleihin lähdettiin kahdella ehdokaslistalla. Toisen listan ehdokkaat edustivat Kalannin, Lokalahden ja Pyhämaan kappeliseurakuntien jäseniä ja toisella listalla olivat Uudenkaupungin kappeliseurakunnan jäsenet. Tämän syksyn vaaleihin lähdetään vähintään kolmen valitsijamiesyhdistyksen asettaman ehdokaslistan listan turvin. Edellisten vaalien tavoin listoilla näkyy kappeliseurakuntien välinen jako, mutta aivan uutena tekijänä vaaleihin on tulossa lasten ja nuorten puolesta -lista.

– Kysymys ei niinkään ole ehdokkaiden iästä, vaan siitä, että listan ehdokkaat lähestyvät seurakunnan toimintaa lasten ja nuorten näkökulmasta, selventää Uudenkaupungin seurakunnan vastaava nuorisotyönohjaaja Rose-Marie Virolainen.

Seurakuntavaalien yksi valtakunnallisista tavoitteistakin on saada jokaiseen seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevia luottamushenkilöitä eri aloilta.

– Itse olen ollut mukana kannustamassa nuoria asettumaan vaaleihin ehdolle. Katsotaan sitten parin viikon päästä millaisen listan saamme kasaan, toteaa Virolainen.

Virolainen muistuttaa, että uudet ehdokkaat innostavat ääniuurnille myös uusia äänestäjiä. Nuorten kiinnostus seurakuntavaaleja kohtaan kasvaa jos ja kun ehdokkaina on heidän omia tuttuja.

– Paljon olemme puhuneet nuorten kanssa vaaleista ja äänestämisestä ja siitä, miten näin voi itse olla vaikuttamassa tuleviin päätöksiin.

– Toivottavasti saamme seurakuntavaalien yhden ennakkoäänestyspaikan Novidan tiloihin. Sekin voisi osaltaan innostaa nuoria vaaliuurnille, etenkin nyt kun sekä lukio että ammattioppilaitos toimivat saman katon alla, toivoo Rose-Marie Virolainen.

Seurakuntavaaleissa ehdokkaaksi asettuvan tulee olla 18 vuotta täyttänyt, mutta äänestää saa jo 16 vuotta täyttäneet.

Uudenkaupungin kirkkovaltuuston nykyinen puheenjohtaja Olli Laivo kannustaa kaikkia seurakunnan jäseniä harkitsemaan omaa ehdokkuutta.

– Seurakunnan päättäjänä pääset vaikuttamaan siihen mihin suuntaan seurakuntaasi tulevaisuudessa kehitetään. Kirkkovaltuuston kokouksia on vuoden aikana 3-4, joten kenenkään ei tarvitse huolissaan siitä että valtuutettuna oleminen veisi liikaa vapaa-aikaa, toteaa Laivo.

Vaaleissa valitut luottamushenkilöt päättävät monista merkittävistä seurakunnan toimintaan ja talouteen liittyvistä asioista. Laivo myöntää, että Uudenkaupungin seurakunnan talouteen kohdistuvat paineet ovat suuret.

– Tästäkin syystä on entistä tärkeämpää se että seurakuntalaiset osallistuvat aktiivisesti seurakunnan toimintaan, painottaa Laivo.

Ehdokkaita seurakuntavaaleihin voi asettaa valitsijayhdistys, jonka on perustanut vähintään kymmenen äänioikeutettua henkilöä.

Vuoden 2018 vaaleissa valtakunnallinen äänestysprosentti oli 14,4 %. Valittujen luottamushenkilöiden keski-ikä oli noin 53 vuotta.