Tyks jatkaa ilta- ja yötyökorvausten sekä hälytysrahan korotuksia

0

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyks) jatketaan ilta- ja yötyön korvausten korotuksia 18. joulukuuta saakka. Korotukset tulivat käyttöön kesäkuussa. Sairaanhoitopiirissä pidetään niiden jatkamista välttämättömänä, koska siellä on vakava henkilöstöpula.

Lisäksi koko loppuvuodeksi otetaan käyttöön tavallisesti kesällä, jouluna ja pääsiäisenä käytössä olevat korotetut hälytysrahat. Sairaanhoitopiiri haluaa päätöksillä helpottaa potilaiden hoitoon pääsyä ja turvata erikoissairaanhoidon palveluita.

Hoitoon pääsy on heikentynyt Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä kuluvan vuoden aikana. Syynä tähän on jatkohoitopaikkojen puute, pitkään heikentynyt henkilöstötilanne, koronapandemia sekä kevään ja kesän työmarkkinatilanne.

– Olemme valitettavasti entistä heikommassa tilanteessa. Hoitoon pääsy on heikentynyt poikkeuksellisen vaikeaksi, eikä hoitotakuu kaikin osin toteudu Varsinais-Suomessa, sairaanhoitopiirin vt. johtaja Petri Virolainen sanoo.

Suurin syy vaikeaan tilanteeseen on siinä, että potilaille ei löydy jatkohoitopaikkoja. Myös alan pitkään jatkunut henkilöstöpula, työmarkkinatilanne sekä osaltaan edelleen myös koronapandemia heijastuvat tähän voimakkaasti.

– Henkilöstöpula on vakava. Haluamme osaltamme osoittaa arvostusta tärkeää hoitotyötä kohtaan ja toivomme, että korotetut korvaukset voisivat lisätä kolmivuorotyön houkuttelevuutta Tyksissä, Virolainen sanoo.

Sairaanhoitopiirissä ja Tyksissä maksetaan iltatyökorvaukset korotettuna aiemmasta 15 prosentin korotuksesta 25 prosenttiin. Korotettu korvaus koskee kaikkia iltatyötä tekeviä. Iltatyöllä tarkoitetaan kello 18–22 tehtyä työtä. Yötyökorvausta korotetaan 40 prosentista 60 prosenttiin. Yötyöllä tarkoitetaan kello 22–07 tehtyä työtä.

Hoitoon pääsyn turvaamiseksi myös hälytysrahoja maksetaan poikkeuksellisesti korotettuina 1.9.-21.12.2022. Paikallisesti sovitut korvaukset koskevat koko henkilöstöä tilanteissa, joissa työntekijä hälytetään vapailta saapumaan työpaikalle. Korotettua hälytysrahaa on maksettu aiemmin myös koronapandemiaan liittyen.