Ugin lähijunaliikenteen aikataulusta ristiriitaa–Suomen Lähijunat käynnistäisi liikenteen jo 2024–2025, Väylävirasto ei pidä mahdollisena

0
Suomen Lähijunat suunnittelee yhä lähijunaliikenteen käynnistämistä.

Väyläviraston mukaan säännöllistä lähijunaliikennettä Turku – Uusikaupunki -välillä ei kannata käynnistää ennen kuin radan peruskorjaus on valmis. Peruskorjauksen suunnitelmasta vastaava projektipäällikkö Erkki Mäkelä totesi Turun Sanomissa tiistaina, että aikaisintaan rata valmistuisi peruskorjauksesta vuonna 2026 tai 2027. Tätä ennen Mäkelän mielestä radalla voitaisiin järjestää vain lähiliikennekokeilu.

Mäkelä on varoittanut tästä aikataulusta jo viime keväänä Uudenkaupungin Sanomissa.

– Pitää nyt ensin tehdä tämä selvitys ja korjaustoimenpiteet. Vasta sen jälkeen on realistista lähteä suunnittelemaan henkilöjunaliikennettä, Mäkelä totesi Uudenkaupungin Sanomien jutussa 26.4.

Suomen Lähijunat Oy:n asiantuntija Antero Alku pitää Mäkelän väitettä perusteettomana.

– En näe mitään syytä, miksi lähijunaliikenteen käynnistämistä pitäisi lykätä. Henkilöliikenteen laiturit voidaan toteuttaa nykyiselle radalle erillisenä työnä yhtä lailla kuin peruskorjatullekin radalle. Peruskorjauksessa tehtävä päällirakenteen uusiminen on laitureiden rakentamisesta riippumaton työ.

Alku korostaa, että yksityinen yritys ei voi toimia siten, että sen liiketoiminta estyy ennakoimatta 2–3 vuodella. Yrityksellä on jatkuvat kulunsa, joiden vuoksi se tarvitsee myös tuloja. Yhtiö ei voi olla jouten.

– Enkä näe mitään perustetta tai syytä sille, että lähijunaliikenne ei voisi alkaa talvella 2024–2025, jos laiturit tehdään ja Turun ratapihan remontti on valmistunut. Henkilöliikenne ei edellytä peruskorjausta, koska rata on hyvässä kunnossa niin, ettei sen tavaraliikennettäkään ole tarpeen rajoittaa. Tasoristeysmuutokset ovat pieni työ, sekä työajan että kustannusten näkökulmasta.

Väyläviraston projektipäällikkö Erkki Mäkelä lieventää kantaansa Turun Sanomissa sen verran, että lähijunaliikenne voitaisiin käynnistää ehkä kokeiluna ennen radan peruskorjausta. Suomen Lähijunat Oy:n mukaan mitään kokeilua ei tarvita.

– Ei pilottiakaan voi toteuttaa rakentamatta laitureita, mikä on Väyläviraston näkökulmasta suurin työ.

Jos lähijunaliikenne käynnistetään ennen peruskorjausta, radalla on vain yksi kohtauspaikka Mynämäen asemalla. Tilanne tarkoittaa, että Yaran tavarajunien pitäisi kulkea eri aikaan kuin henkilöliikennejunat.

– Jos tämä on ongelma Yaralle, tavarajunien ajo päivällä heikentää henkilöliikenteen palvelua oleellisesti. Mutta tämä asia eroaa peruskorjatusta radasta vain siinä tapauksessa, että peruskorjauksen yhteyteen sisällytetään kohtausmahdollisuuksien palauttaminen kahdelle muullekin asemalle nykyisen Mynämäen kohtauksen lisäksi, Alku sanoo.

Suomen Lähijunat Oy:n toiveena on, että nyt joka taholla mietittäisiin, kumpi on suurempi vahinko, henkilöliikenteen alkamisen siirtyminen vuosilla eteenpäin vai liikennöinnin haitta perusparannustöiden aikana.

– Itse pidän suurimpana haittana sitä, ettei henkilöliikennettä ole kuin että sille aiheutuu jossain vaiheessa samanlaista perusparannushaittaa kuin kaikilla muillakin perusparannettavilla rataosilla.

Alku muistuttaa myös, että Turku – Uusikaupunki -radalle esitetty tunnin välein toteutuva lähijunaliikenne ei ole Suomen Lähijunat Oy:n idea, vaan aikataulu on esitetty Väyläviraston vuonna 2021 teettämässä selvityksessä. Aikataulu perustuu nimenomaan siihen, että junat kohtaavat Mynämäen asemalla.

– Selvityksessä esitetty aikataulu on siis mahdollinen nykyisellä radalla eli ennen peruskorjausta.

Lähijunat Oy on suunnitellut lähijunaliikenteen käynnistämistä ensimmäisenä Turku – Uusikaupunki -radalla, vaikka yhtiötä kiinnostaa liikenne muuallakin Suomessa. Yhtiön liiketoimintasuunnitelma on tehty tältä pohjalta.

– Jos se ei toteudu, se muuttaa kaiken. Pahimmillaan menetämme mahdollisuuden vanhojen junien uusiokäyttöön, mikä muuttaa mahdollisuuden aloittaa liikenne missään useaan vuoteen sen vuoksi, että uusien junien toimitusajat ovat venyneet tällä hetkellä jo vähintään neljään vuoteen.

– Vanhojen junien uusiokäyttö on nopein tapa saada junakalustoa mihinkään uuteen liikenteeseen. Olemme järjestäneet nyt niin, että meillä on uusiokäytettävät junat, tilat niiden korjaamiseen ja modernisointiin, valmiiksi osaavat työntekijät, toimittajat tarvittaville osille ja materiaaleille sekä rahoitusmahdollisuudet korjaamisen ja toiminnan perustamiseen. Nämä kaikki perustuvat kuitenkin siihen, että voimme aloittaa liikenteen ja liiketoiminnan tähän syksyyn asti yksiselitteisesti voimassa olleen aikataulun mukaisesti. Mikään edellä sanotuista asioista ei odota vuosia.

Fakta

 

Radan peruskorjaus kaksivaiheinen

Turku – Uusikaupunki -radan sähköistys valmistui 2021.

Tällä hetkellä menossa on Väyläviraston hankkeena radan perusparannuksen suunnittelu. Ratasuunnitelma valmistuu talvikaudella 2023–2024.

Radan peruskorjauksen käynnistyminen on kiinni siitä, milloin hallitus myöntää sille rahoituksen valtion budjetista. Perusparannuksen kustannus on Turku – Uusikaupunki -välillä arviolta 70 miljoonaa euroa.

Mikäli rahoitus järjestyy jo lähivuosiksi, radan peruskorjaus voisi valmistua 2026 tai 2027.

Teija Uitto

Uudenkaupungin toiveena on yhä, että lähijunaliikenne voisi alkaa jo talvella 2024–25.

– Olemme kaupungin puolelta välttäneet kovin tarkkojen ajankohtien ilmoittamista tässä asiassa, koska avoimia kysymyksiä on yhä useita, eikä aikataulu ole meidän käsissä. Toivomme tietenkin nopeaa aikataulua ja varaudumme omissa toimissamme siihen, kaupunginjohtaja Atso Vainio sanoo.

Vainion mielestä lähijunaliikenne olisi hyvä saada käyntiin ilman kokeilua. Hän sanoo, että olisi parempi, jos liikennöinti sujuisi heti laadukkaasti.

– Junien pitää kulkea tiheästi aamusta iltaan, jotta ihmiset alkavat käyttää junaa muiden vaihtoehtojen sijaan. Tämän asian päättää tuleva liikennöitsijä.

Väyläviraston projektipäällikkö Erkki Mäkelä on esittänyt, että laiturien rakentamista suunniteltaisiin rinnakkain radan peruskorjauksen kanssa. Tätä Vainio pitää hyvänä ajatuksena ja kertoo, että kaupunki on jo valmistelemassa hanketta laiturien rakentamiseksi.

Hänen mielestään lähijunaliikenne on radanvarsikuntien kannalta tärkeä hanke:

– Laadukas lähijunaliikenne parantaisi Uudenkaupungin ja kaikkien radanvarsikuntien saavutettavuutta merkittävästi, joten toivottavaa toki on, että liikenne käynnistyy ensitilassa.