Ugin suunta sai eniten kannatusta – Kysely vahvistaa, että paikallisjunaliikenne kiinnostaa varsinaissuomalaisia

0
Paikallisjunaliikenne Turusta Uuteenkaupunkiin kiinnostaa kyselyyn vastanneita.

Varsinaissuomalaiset pitävät paikallisjunaliikennettä tarpeellisena. Tämä käy ilmi Varsinais-Suomen liiton ja Valonian kesäkuussa tehdystä kyselystä, jossa kysyttiin paikallisjunaliikenteen toivotusta palvelutasosta ja asukkaiden asenteista paikallisjunaliikennettä kohtaan. Vastauksia kertyi yhteensä 6062 kappaletta. Suhtautuminen paikallisjunaan on kyselyn perusteella myönteistä: noin 90 prpsenttia vastaajista pitää todennäköisenä, että käyttäisi paikallisjunaa Varsinais-Suomessa.

Suunniteltu paikallisjunaliikenneverkko kattaa kolme ratasuuntaa Turusta: Loimaan kautta Toijalaan, Saloon sekä Uuteenkaupunkiin ja lisäksi Naantaliin. Kyselyssä selvitettiin, mitä ratasuuntia ja asemia vastaajat todennäköisesti käyttäisivät. Eniten kiinnostusta herätti Uudenkaupungin suunta, mutta kaikki kolme ratasuuntaa saivat suhteellisen tasaisesti mainintoja vastaajien keskuudessa. Asemapaikoista rataosuuksien pääteasemat nousivat odotetusti kärkeen.

Vastaajat toivoivat matkustamisen helppoutta ja nopeaa yhteyttä, mitkä olivatkin vastaajien mielestä selkeät kärkisyyt paikallisjunan houkuttelevuudelle. Junan ja aseman peruspalvelut, kuten reaaliaikainen aikataulunäyttö ja lippuautomaatti asemalaiturilla nousivat vastauksissa kaikkein tärkeimmiksi.

Turvallinen pyöräpysäköintimahdollisuus nousi kolmanneksi tärkeimmäksi palveluksi, jota toivottiin laajasti eri kulkutapoja käyttävien vastaajien keskuudessa. Avoimista vastauksista ilmeni, että moni olisi valmis vähentämään talouden autojen määrää, jos työmatkaliikkuminen onnistuisi jouhevasti paikallisjunalla. Tämä lisäisi pyörällä liikkumista kotoa asemalle sekä kohdeasemalta työn ja palvelujen pariin. Vastaajat olivat melko yksimielisiä katoksen tärkeydestä asemalla. Sisätilaa puolestaan ei pidetty niin välttämättömänä.

– Vastaajat ovat olleet samoilla linjoilla kuin me asiantuntijat, eli tärkeintä olisi saada perusasiat kuntoon ja paikallisjunat kulkemaan, Varsinais-Suomen liiton erikoissuunnittelija Salla Murmann kiteyttää.

Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenteen käynnistämiseksi käydään tällä hetkellä aktiivista keskustelua ja tehdään selvitystyötä laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Toukokuussa 2022 käynnistettiin myös selvitys Varsinais-Suomen alueellisen junaliikenteen organisoitumisen ja kustannusten jakamisen vaihtoehdoista, ja sen on tarkoitus valmistua tämän vuoden loppuun mennessä. Paikallisjunaliikenne-kyselyn vastaukset hyödyttävät niin radanvarsikuntia kuin tulevia liikennöitsijöitä ja palveluntarjoajia.

–  On hyvä, että jo näin varhaisessa vaiheessa saatua käyttäjäpalautetta voidaan huomioida suunnittelutyössä, Uudenkaupungin kaupunginarkkitehti Leena Arvela-Hellén sanoo.

Varsinais-Suomen liitossa edistetään paikallisjunaliikennettä monenlaisin toimenpitein osana nelivuotista EU:n Horisontti-ohjelman rahoittamaa Scale-Up-hanketta. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kestävien matkaketjujen kehittäminen Turun seudulla ja Varsinais-Suomessa.