Uki ja Laitila ilmastoyhteistyöhön – Tulevaisuudessa kaupungeilla yhteinen ekotekoagentti

0
Ilmasto- ja kiertotalousyhteistyön kohteena ovat kaupunkien eri toimialat, kuntapäättäjät, yritykset, oppilaitokset, sidosryhmät ja kuntalaiset.

Uusikaupunki ja Laitila haluavat kehittää kaupunkien ja alueen yritysten välistä ilmasto- ja kiertotalousyhteistyötä. Yhteistyön kohteena ovat kaupunkien eri toimialat, kuntapäättäjät, yritykset, oppilaitokset, sidosryhmät ja kuntalaiset. Tarkoituksena olisi käynnistää kaupunkien yhteinen ilmasto- ja kiertotaloutta koskeva koordinointityö, johon palkattaisiin yhteinen ekotekoagentti.

Ympäristöministeriö on myöntänyt hankkeelle 70 000 euron tuen ja sekä Uudenkaupungin että Laitilan olisi tarkoitus osallistua hankkeeseen 15 000 euron summalla. Hankekausi jatkuu kevääseen 2024 asti. Hankerahoituksen on hakenut Uusikaupunki, joka hallinnoi hanketta ja Laitila on hankkeessa mukana kumppanina.

Päätöksen hankkeeseen osallistumisesta ja rahoitusosuuden maksamisesta teki maanantaina kokoontunut Uudenkaupungin kaupunginhallitus.

Hankkeen aikana kaupungit toteuttaisivat konkreettisia toimia erilaisilla kiertotalouden kokeiluilla. Molempien kaupunkien toimintatapoja ja käytänteitä olisi tarkoitus kehittää. Kaupunkien päästöjä olisi tarkoitus pienentää ja erityisesti vähähiiliseen liikkumiseen, logistiikkaan, kiertotalouden edistämiseen ja materiaalitehokkuuteen etsittäisiin ratkaisuja.

Eri toimissa huomioidaan seudun vahvat tuotantoalat, kuten autonvalmistus sekä metalli-, lasi- ja muoviteollisuus ja alkutuotanto. Hankkeessa ovat mukana myös paikalliset jätehuolto- ja energiayhtiöt.

Ekotekoagenttitoiminnan jalkauttamisen lisäksi hankkeella tähdätään kiertotalouden vauhdittamiseen, vähähiiliseen liikkumiseen ja ilmastotekojen viestintästrategian luomiseen.