Uudessakaupungissa harjoiteltiin toimia väestön evakuointitilanteessa

0
Uudenkaupungin kaupungin kriisi- ja häiriötilanteiden johtoryhmä suunnittelemassa AURORA 22 - valmiusharjoituksen yhteistoimintajärjestelyjä. Kuvassa ylhäällä vasemmalta tietohallinnosta Niklas Syväkuru, tiedottaja Irmeli Laiho-Andersson, tekninen johtaja Jari Nikkari ja sosiaalipalvelujohtaja Marika Lehtinen. Alhaalla vasemmalta vesihuoltopäällikkö Kim Westerholm, kaupunginjohtaja Atso Vainio, pelastuslaitoksen asiantuntija Sanna Torni sekä opetustoimenjohtaja Arja Kitola. Kuvasta puuttuu harjoitukseen osallistunut media- ja asiakaspalvelusihteeri Veera Salakari.

Uudenkaupungin kaupunki osallistui tällä viikolla Lounais-Suomen aluehallintoviraston järjestämään alueelliseen valmiusharjoitukseen. Kaksipäiväisen Aurora22 -harjoituksen teemana oli kuntien varautuminen ja toiminta kuvitteellisessa väestönsuojelutilanteessa. Harjoitus alkoi tilanteesta, missä Suomeen kohdistui laaja hybridivaikuttaminen toisen valtion toimesta. Harjoituksen aikana konflikti eteni niin että syntyi tarve evakuoida nopeasti väestöä kunnasta toiseen Varsinais-Suomen maakunnan sisällä.

– Tällaisen häiriötilanteen hoitamiseen osallistuisivat käytännössä kaikki alueen viranomaiset, monet järjestöt sekä kunnat. Harjoittelemme siis yhteisen tilannekuvan muodostamista ja yhteistoimintaa vakavassa poikkeustilanteessa. Kunnat voivat samalla testata laatimiensa valmiussuunnitelmien toimivuutta, pohjusti harjoitusta Lounais-Suomen aluehallintoviraston pelastusylitarkastaja Unto Usvasalo.

Uudenkaupungin kaupungin kriisi- ja häiriötilanteiden johtoryhmä on säännöllisesti osallistunut aluehallintoviraston järjestämiin valmiusharjoituksiin. Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Atso Vainio totesi ennen harjoitusta pitävänsä valmiusharjoituksiin osallistumista erittäin tarpeellisena.

– On hyvä käydä ajoittain läpi sitä miten yhteistyö ja viestintä kriisi- ja häiriötilanteissa sujuu kaupungin oman organisaation sisällä sekä muiden kuntien ja viranomaisten kesken, muistutti Vainio.

Kaksipäiväisen harjoituksen päätyttyä kaupunginjohtaja Vainio totesi harjoituksen olleen hyvin inspiroiva ja hyödyllinen.

– Tietysti me kaikki toivomme, ettei meidän koskaan tarvitse käytännössä toteuttaa nyt harjoiteltuja asioita. Mutta on hyvä että pääsemme ajoittain testaamaan meidän valmiussuunnitelmamme toimivuutta ja sitä, mitä asioita voisimme parantaa, totesi Vainio.

Vainio katsoi erityisen tärkeäksi sen että valmiusharjoitukseen osallistui lukuisat eri toimijat.

– Näiden yhteisharjoitusten kautta pystymme tuomaan viranomaistahojen tietoon meidän omat alueelliset erityispiirteet juuri varautumisen näkökulmasta, muistutti Vainio.

Vainio painotti, että kaupungin organisaation tärkein tehtävä on varmistaa kaupunkilaisten turvallisuus ja kaupungin tärkeiden palveluiden sujuminen myös kriisi- ja häiriötilanteessa.

– Valitettavasti olemme viime vuosina joutuneet kohtaamaan tilanteita, missä kaupungin valmiutta on koeteltu ihan käytännössä. Meillä on ollut vakavia, useiden henkilöiden evakuointeja vaatineita asuinrakennuspaloja, koronaepidemian synnyttämät poikkeusolot ja nyt viimeisenä ukrainalaispakolaisten vastaanotto. Kaikesta on suoriuduttu, mutta aina on hyvä miettiä laajemmalla porukalla mitä asioita voisi tehdä toisin, tuumi kaupunginjohtaja Atso Vainio.

Kaikki Varsinais-Suomen kunnat osallistuivat Aurora22 -valmiusharjoitukseen.