Uudessakaupungissa puhaltaa yrittäjyyshenki

0
Coworking ja etätyötila Messi on kaupungin kädenojennus pienyrittäjien suuntaan.

Uudenkaupungin elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen pitää Uuttakaupunkia hyvin yrityshenkisenä kaupunkina.

– Yrittäjyys on kaupungille iso voimavara, korostaa Heinonen.

Viisi vuotta elinkeinotoimenjohtajana Uudessakaupungissa toiminut Heinonen antaa tunnustuksen rakentavasta aktiivisuudesta niin Uudenkaupungin yrittäjäyhdistykselle kuin kauppakamariosastolle.

– Yrittäjähenkisyys näkyy käytännössä jo siinä, että Uudessakaupungissa on yrityksiä asukaslukuun verrattuna keskimääräistä enemmän. Kun vielä huomioidaan, että kaupungissa on kuitenkin yksi suuri, tuhansia ihmisiä työllistävä yritys, niin uusikaupunkilaisyritysten lukumäärä on vielä merkittävämpi, muistuttaa Heinonen.

Uudenkaupungin kaupunki puolestaan tukee monin eri tavoin paikallisten yritysten menestymistä ja uusien yritysten perustamista.

– Merkittävänä yhteistyökumppanina kaupungilla on tässä työssä Ukipolis ja Ukipolikseen keskittynyt uusyritysneuvonta. Yksin tämän vuoden aikana on Uuteenkaupunkin perustettu 61 uutta yritystä, selvittää Heinonen.

Tonttipolitiikka on perinteisesti ollut ja on yhä yksi tärkeä osa kuntien elinkeinopolitiikkaa.

– Yritystoimintaan soveltuvia tontteja on Uudessakaupungissa jatkuvasti saatavilla ja myös tonttien hinnoittelu on pidetty kilpailukykyisenä.

– Ja tietysti satama ja sen hyvät liikenneyhteydet on yksi suuri etu minkä Uusikaupunki voi yrityksille tarjota, lisää Heinonen.

Torin laidalla sijaitseva etätyötila Messi edustaa taas uudenlaista ajattelutapaa siinä, miten kaupungin on mahdollista tukea paikallista yrityselämää ja erityisesti pk-yrittäjiä.

– Messi antaa pienyrittäjälle hyvät mahdollisuudet tehdä etätöitä, kehittää oma yritystoimintaa pienin kustannuksin sekä verkostoitua muiden yrittäjien kanssa, toteaa elinkeinojohtaja Heinonen.

– Tämä on vain yksi osoitus siitä, miten kaupungissa koko ajan haetaan myös uusia avauksia yrityselämän suuntaan.

Viime vuosina Uudessakaupungissa on panostettu myös entistä enemmän korkeakouluyhteistyöhön. Ensin kaupunkiin perustettiin ammattikorkeakoulun etäopiskelupiste.

– Keväällä olimme ensimmäistä kertaa järjestämässä tapahtumaa, missä korkeakouluopiskelijoille esiteltiin Uuttakaupunkia, sen yrityselämää ja työmahdollisuuksia ihan livenä. Tapahtuma sai paljon kiitosta ja vastaavia tilaisuuksia tulemme järjestämään jatkossakin, kertoo Heinonen.

Kaupungin aktiivinen imagomarkkinointi, erityisesti sosiaalisen median puolella, edustaa myös uutta tapaa toimia.

– Se, että kaupunki herättää positiivista kiinnostusta ihmisissä laajalla rintamalla Suomen eri kolkissa, palvelee myös yrityselämää, puhutaan sitten uusista asiakkaista tai uusista työntekijöistä, perustelee Heinonen.

Elinkeinojohtaja Jarkko Heinonen korostaa, että yksi tärkeimmistä asioista kaupungin ja yrityselämän välillä on ollut ja on yhä joustavuus.

– Kaupungin kompakti koko ja päätöksenteon joustavuus takaavat sen, että asioita on mahdollista viedä eteenpäin nopealla aikataululla, jos yrityksellä on siihen tarvetta.