Wintterin taiteelle esitetään 240 000 euroa – Summalla osa-aikainen taidekoordinaattori ja 2–3 teosta

0
Kaupunkiin on perustettu taidetyöryhmä, joka pohtii sitä, minkälaista julkista taidetta Wintteriin tulisi hankkia. Taide voitaisiin sijoittaa esimerkiksi Wintterin keskelle tulevaan kaupunkiverstaaseen.

Tällä viikolla kokoontunut hyvinvointi- ja vapaa-aikalautakunta esittää monitoimijatalo Wintterin taidehankintaan 240 000 euroa. Summa on tarkoitettu käytettäväksi vuosien 2023–2025 välillä.

– Taidehankintaa varten on tarkoitus myös hakea tukirahoitusta eri tahoilta. Todennäköisesti kyse olisi pienistä avustuksista eli puhutaan muutamista tuhansista euroista, kaupungin hyvinvointijohtaja Jan Vuorenlaakso kertoo.

Nyt esitetty summa on Wintteriä varten perustetun taidetyöryhmän ehdotus. Summaan sisältyy myös seuraavalle kolmelle vuodelle 30 000 euroa taidekoordinointikustannuksia, taidehankkeen kokouskuluja ja matkakuluja varten.

– Loput summasta on tarkoitettu taidekilpailukuluihin, taiteilijapalkkioihin, työkustannuksiin, teoksien rakenteiden järjestelyjä varten sekä erilaisiin kuljetus- ja asennuskuluihin sekä työaikaisiin vakuutuksiin, Vuorenlaakso täsmentää.

Kaupunki myös suunnittelee palkkaavansa hankintaa varten taidekoordinaattorin, joka työskentelisi hankkeen parissa Wintterin valmistumiseen saakka.

– Hänen tehtävänsä on koordinoida sitä, hankitaanko Wintteriin ulko- vai sisätaideteos. Hän myös koordinoi yhdessä kaupungin taidetyöryhmän kanssa sen, montako työtä tulee. Haemme mahdollisesti kahta tai kolmea taideteosta, mutta on pohdittava myös sitä, mihin rahat riittävät, Vuorenlaakso lisää.

Julkista taidetta on jo pitkään hankittu valtakunnallisesti prosenttiperiaatetta noudattaen. Silloin vähintään yksi prosentti rakennuskustannuksista käytetään taiteeseen. Uudessakaupungissa summa on jäämässä tätä pienemmäksi.

– Wintterin rakennuskustannuksissa taiteeseen käytettäväksi esitettävä rahamäärä on marginaalisen pieni, kun sen jakaa rakennuksen käyttöajalle ja tilan arvioidun käyttäjämäärän suhteessa, Vuorenlaakso huomauttaa.

Kaupungin talousarvioissa ei ole 1990-luvun jälkeen varattu rahaa taiteen hankintaan. Vuorenlaakson mukaan kaupunkiin onkin hankittu suunnitelmallisesti julkista taidetta viimeksi yli 30 vuotta sitten.

– Taidetta hankittiin silloin uimahallin, kulttuurikeskus Crusellin ja Saarniston koulukeskuksen rakentamisen yhteydessä. Taidetta hankittiin myös Viikaisten yläkoululaajennuksen yhteydessä. Sen jälkeen teoksia on hankittu vain yksittäin esimerkiksi virastotalon tai kirjaston seinille, Vuorenlaakso kuvailee.

Vuorenlaakso toteaa, että harva mieltää näissä tiloissa olleita teoksia taiteeksi, vaan ne ovat muotoutuneet osaksi rakennusta.

– Ne elävöittävät rakennusta ja ovat esimerkiksi Crusellissa tai uimahallissa yhä kaikkien käyttäjien nähtävillä. Teokset siis sulautuvat osaksi rakennusta ja sen arkkitehtuuria, Vuorenlaakso lisää.

Lopullisen päätöksen mahdolliseen taidehankintaan varattavista rahoista tekee kaupunginvaltuusto joulukuun talousarvio- ja taloussuunnittelukokouksessaan.

Taideasiantuntijaa ilahduttaa hankkeen herättämä keskustelu: ”Julkinen taide tuo estetiikkaa arkeen”

Julkisten taidehankkeiden budjetit vaihtelevat Suomessa kymmenistä tuhansista euroista aina miljoonaan asti ja jopa budjettien laskutapojen kirjo on laaja. Näin toteaa Taiteen edistämiskeskus Taiken julkisen taiteen asiantuntija Maija Kasvinen.

– Hankkeissa aiheuttaa kysymyksiä se, mihin budjettikohtien rajat vedetään. Lasketaanko taidebudjettiin mukaan esimerkiksi valaistus vai kuuluuko se tavanomaisiin rakennuskustannuksiin. Eritasoista ja -hintaista taidetta on maailma täynnä, joten vaaditaan asiantuntemusta ymmärtämään se, minkälaista taidetta tilaan kannattaa hankkia, Kasvinen kertoo.

Usein taidehankinnoissa käytetty prosenttiperiaate on työkalu, jolla Kasvisen mukaan pyritään siihen, että rakentamisessa huomioitaisiin taide ja kulttuuri osana ihmiselämää ja tiloja.

– Taiteelle voidaan antaa monenlaisia arjen funktioita. Taiteen äärellä voi olla tapaamispaikka tai se voi olla orientaation väline. Taide voi myös toimia tilan luojana ja keskipisteenä. Ennen kaikkea julkinen taide tuo estetiikkaa arkeen ja muistuttaa meitä siitä, että ihmisyys on muutakin kuin huippuunsa viritetty tuotantotehdas.

Uudenkaupungin monitoimijatalo Wintteriin suunniteltu taideteos sijoittuu julkiseen tilaan, jossa se on jokaisen kuntalaisen tavoitettavissa ja avoin vuorovaikutukselle.

– Julkisen taiteen hankkeet ovat uniikkeja ja keskenään erilaisia. Tämä tekee taidehankkeista kiinnostavia ja antaa mahdollisuuden kehittää paikallista identiteettiä ja omaleimaisuutta. Uudessakaupungissa on erityisesti ilahduttanut julkisen keskustelun määrä ja kiinnostus hankkeeseen, Kasvinen kuvailee.

Taidehanke on Kasvisen mukaan nyt jo tarjonnut syyn rakentaa keskusteluyhteyttä eri toimijoiden välille.

– Se on tuonut pöydälle isoja kysymyksiä, kuten sen, mikä meille on tärkeää ja mitä haluamme tuleville sukupolville antaa, Kasvinen summaa.