Yritysten verkostoituminen yhä vähäistä

0
Minja Silenin opinnäytetyö paljasti että yritysten välinen verkostoituminen on Vakka-Suomessa yhä verraten vähäistä.

Ukipolis on teettänyt opinnäytetyön verkostoitumisesta, sillä ammattimaisten verkostojen hyödyntäminen vakkasuomalaisten yritysten välillä on vielä vähäistä. Yrityksillä on omia kontakteja, joiden kanssa he tekevät yhteistyötä, mutta pienemmät yritykset voivat jäädä esimerkiksi kilpailutuksissa suurempien yritysten varjoon.

– Pienyrittäjät ovat usein kiireisiä, ja suuntaavat voimavaransa käytäntöön ja tekemiseen. Verkostoitumisen tarkoituksena on parantaa yritysten kilpailukykyä, sillä pienillä yrityksillä ei aina ole resursseja kehittää toimintaansa yksin, kuvaili Ukipoliksen toimitusjohtaja Katariina Torvinen.

Opinnäytetyön avulla halutaankin auttaa alueen pienyrityksiä lisäämään yhteistyötä yli kunta- ja toimialarajojen.

Tutkimusrungon muodosti alueella toimiville yrityksille lähetetty kysely.

– Saimme kyselyyn 125 vastausta, mikä on erittäin hyvä tulos. Lisäksi vastauksia tuli kaikista Ukipoliksen toimialueen kunnista, kertoi opinnäytetyön Satakunnan ammattikorkeakouluun tehnyt Minja Silen.

Suurin osa vastaajista totesi verkostoituvansa tuttujen kautta.

– Moni kokee olevansa jo osa verkostoa, mutta vastausten perusteella voidaan verkostojen todeta olevan epävirallisia, sosiaalisia verkostoja tuttujen kanssa, selvitti Silen.

Osa vastaajista kertoi löytävänsä yhteistyökumppaneita tapahtumista ja tilaisuuksista. Koronatilanne kuitenkin heikensi mahdollisuuksia yhteisiin tapaamisiin ja sosiaaliset kanssakäymiset yritysten välillä ovat jääneet lähiaikoina vähänlaiseksi.

– Ammattimaisissa verkostoissa toimiminen on siis Vakka-Suomen alueen yrittäjille vielä melko vähäistä. Tämä selvisi niin tästä kyselystä kuin kokemuksista esimerkiksi Raksalla-hankkeen kautta, kommentoi projektipäällikkö Toni Vikama.

Tavoitteellisuus ja pitkäjänteisyys ovat kuitenkin tarpeen yritysten pyrkiessä kasvuun ja kohti ammattimaista verkostoa.

– Virallisten ja ammattimaisten verkostojen avulla voidaan saada lisää töitä, asiakkaita tai uusia toimintamalleja, painotti Vikama.

Minja Silen muistutti, että ainakin tämän kyselytutkimuksen mukaan suurin osa yrittäjistä haluaisi kuulua yritysryhmäverkostoon.

– Vaikka halukkuus verkostojen rakentamiseen on olemassa, verkostot eivät synny itsestään. Yrittäjillä on rajalliset aikaresurssit ja verkostoituminen edellyttää jokaiselta osalliselta sitoutumista. Aloittamiseen ja ylläpitämiseen yrittäjät toivovat ulkopuolista apua. Ulkopuolinen taho koetaan hyväksi, jolloin yrittäjät ovat tasavertaisessa asemassa toisiinsa nähden.

– Myös yrityskoordinaattori, joka etsii toisilleen sopivia yrityskumppaneita ja järjestää yritystapaamisia tai digitaalinen alusta, joka toisi yrittäjät yhteen, voisivat olla toimivia käytännön ratkaisuja, lisäsi Silen.

Toimiva verkosto antaa yrittäjille vertaistukea ja auttaa esimerkiksi tuotanto-, palvelu- ja markkinointiyhteistyössä.

Ukipoliksen toimitusjohtaja Katariina Torvinen otti esille myös mahdollisuudet yhteiseen rahoitukseen.

– Saatavilla on yritystukea yritysryhmän yhteishankkeelle ja tätä mahdollisuutta osataan Vakka-Suomessa hyödyntää harmittavan vähän, lisäsi Torvinen.