Alisenkadun katulämmityksestä

0

Olemme lähettäneet Uudenkaupungin kaupungin kaupunkisuunnittelulle mielipiteen 13.7.2020 ja muistutuksen 12.10.2020 Alisenkadun katusuunnitelmiin. Muistutuksessamme todetaan muun muassa ”Katulämmityksen asentamista selvitetään yhteistyössä kadun varren kiinteistöjen omistajien ja liikkeiden kanssa, vaikka aluksi välillä Sepänkatu–Koulukatu.”

Ilmeisesti näiden seurauksena katulämmityksen suunnittelu käynnistettiin kaupunkisuunnittelun taholta, joka laati suunnitelman kaukolämpöön perustuvasta sulanapitojärjestelmästä. Suunnitelma sisälsi myös investointi- ja käyttökustannusten jaosta kaupungin ja kiinteistöjen välillä.

Investoinnin suuruudeksi oli arvioitu 242 000 euroa, josta kiinteistöjen osuus 40 188 euroa. Kaupunkisuunnittelusta saadun tiedon mukaan kaupungilla olisi ollut mahdollisuutta saada valtiolta avustusta hankkeeseen esteettömän liikkumisen perusteella.

Suunnitelman pohjalta pidettiin 4.11.2020 kaupunkisuunnittelun ja kiinteistöomistajien kesken Teams-palaveri, jossa olivat mukana kaikkien kiinteistöjen edustajat. Palaverin lopputoteamana todettiin, että tässä vaiheessa kaikki kiinteistöt ovat mukana hankkeessa ja odottavat tarkempia suunnitelmia ja kustannusarvioita, joiden jälkeen asiaan palataan.

Tämän jälkeen asiasta ei kuulunut mitään ennen kuin 4.5.2021, jolloin urakkasopimuksen oli jo allekirjoitettu, kaupunkisuunnittelusta tuli sähköposti, jossa todettiin seuraavaa: ”Tekninen lautakunta ei ole ottanut kantaa kaupungin mahdolliseen rahoitusosuuteen, mutta sellainen taustatietona, että ko. hankkeen käytettävissä oleva rahoitus menee kokonaan kadunrakennustöihin ilman sulanapitojärjestelmää. Kaupungin ei siis ole mahdollista investoida sulanapitojärjestelmään mitään nykyisten määrärahojen puitteissa. Tarjouksen optiohinta välin Sepänkatu–Koulukatu sulanapidolle on 114 000,00 euroa alv 0%”. Tämä tarkoitti sitä, että kiinteistöt olisivat joutuneet rahoittamaan koko investoinnin, minkä seurauksena kiinteistöt eivät olleet valmiit yksin kustantamaan hanketta.

Se, että kaupunginarkkitehti Uudenkaupungin sanomissa 13.10.2022 toteaa, että kyselyn perusteella kiinteistöyhtiöistä ei ole löytynyt kiinnostusta osallistua katulämmityksen kustannuksiin, ei pidä paikkaansa.

Alisenkadun 1. vaiheen katulämmityksen puuttumiselle on syynä ainoastaan se, että kaupunki ei halunnut lähteä mukaan kustannuksiin, koska varatut rahat käytettiin mm. gobo-valoihin, saarien nimillä nimikoituihin katukiviin, ufo-pöytiin jne.

Olemme pettyneitä siihen, että syksyllä hyvin alkanut yhteinen yhteistyö kaupungin kanssa päättyi, eikä kiinteistön omistajiin oltu missään yhteydessä talven ja kevään aikana 2021. Olisimme toivoneet heti aluksi, että koko Alisenkadun muutostöiden suunnittelu ja toteutus olisi tehty yhteistyössä kaupunkisuunnittelun, kiinteistön omistajien, kadun varren yritysten ja asukkaiden sekä kadun käyttäjien kanssa. Tällainen toimintakulttuuri ei selvästikään sovi Uudenkaupungin kaupungille, mistä ovat vastuussa vaaleilla valitut luottamushenkilömme.

Kiinteistö Oy Kauri

(Alinenkatu 23)

Pekka ja Kirsti Ajanko