Asumisneuvoja aloitti kaupungissa – Mari Heiskanen ratkoo esimerkiksi häätöuhkatilanteita tai naapuririitoja

0
Mari Heiskanen on aloittanut kaupungin asumisneuvojana elokuun puolivälissä.

Asumisneuvoja Mari Heiskanen on auttanut uusikaupunkilaisia asumiseen liittyvissä kysymyksissä pian kaksi kuukautta. Sinä aikana hänen puheillaan on käynyt jo kymmeniä asumisen ongelmien kanssa painivia.

– Ohjeistan asumiseen liittyvien tukien ja etuuksien hakemisessa sekä autan vuokramaksuvaikeuksien tai häätöuhkatilanteiden selvittämisessä. Selvittelen myös naapurustoriitoja ja annan yleistä asumiseen liittyvää ohjausta. Tähän mennessä minulla on ollut 17 pidempikestoista asiakaskontaktia sekä runsaasti yksittäisiä neuvontapuheluita, Heiskanen kertoo.

Heiskasen työn tavoitteena on vuokravelkojen, asumisen häiriöiden ja häätöjen vähentäminen sekä asumisen jatkumisen turvaaminen. Naapuririitoja hän on tähän mennessä ratkonut kaksi. Heiskanen on puolueettomana tahona kuunnellut ja sovitellut.

– Minulle tuli vähän yllätyksenä se, kuinka vähän ihmiset keskustelevat naapureidensa kanssa. Häiriöstä ei mennä sanomaan, vaan tilanne eskaloituu nopeasti.

– Riitatilanteessa autan heitä kuulemaan myös vastapuolen näkemystä ja pitämään keskusteluyhteyttä yllä. Neuvottelun päätyttyä sain molemmilta osapuolilta kiitosta, Heiskanen lisää.

Heiskanen on palkattu kaupungille määräaikaiseen työsuhteeseen vuoden loppuun asti, mutta asumisneuvontaan liittyvä hanke saattaa jatkua myös vuodenvaihteen jälkeen. Kaupunki on saanut asumisneuvontaan Asumisen rahoitus- ja keskittämiskeskus Aralta avustusta.

Asumisneuvontahanketta kaupunki toteuttaa yhteistyössä Uudenkaupungin vuokrataloyhtiöiden kanssa, mutta maksuton palvelu on tarkoitettu kaikille sitä tarvitseville kaupunkilaisille.

– Ei ole väliä, asuuko asiakas omistusasunnossa vai kaupungin tai yksityisen tahon vuokra-asunnossa. Yksinkertaistettuna tehtäväni on lisätä asukkaiden osaamista asumiseen liittyvissä asioissa. Hankkeen tavoitteena on kehittää asumisneuvonnan ohjausta ja neuvonnan palveluita sekä ehkäistä asunnottomuuden lisääntymistä.

– Minulla ei ole kaikenkattavaa tietoa kaupungin asuntotilanteesta, enkä pysty hihasta kiskaisemaan vapaita asuntoja, mutta voin auttaa ihmisiä asunnon hakemiseen liittyvissä kysymyksissä tai siihen liittyvien kulttuurierojen ratkaisemisessa, hän korostaa.

Heiskanen tekee tarvittaessa myös kotikäyntejä ja lähtee asiakkaan mukaan vaikkapa pankkiin tai Kelaan selvittämään asioita.

– Teen yhteistyötä isännöitsijöiden, vuokranantajien, sosiaalitoimen, etsivän nuorisotyön ja muiden tahojen, esimerkiksi palotarkastajan kanssa. Tarvittaessa ohjaan asiakkaan eteenpäin seuraavalle auttajalle, jos selviää, että asumisen ongelmat johtuvat esimerkiksi terveydellisistä syistä. Palvelu perustuu kuitenkin vapaaehtoisuuteen, joten asiakassuhteen voi katkaista milloin tahansa, Heiskanen lisää.

Heiskasen työpiste on Isännöinti Warman tiloissa. Yritys vastaa asunto-osakeyhtiöiden isännöinnin lisäksi kahden kaupungin vuokrataloyhtiön hallinnoinnista. Isännöinti Warman toimitusjohtaja Arttu Lehtonen toteaa, etteivät asumisen vaikeudet koske pelkkiä vuokra-asujia.

– Ihmisillä on vaikeuksia myös omistusasuntojensa kanssa ja osalle on tullut yllätyksenä esimerkiksi se, että kauppahinnan jälkeen on vielä maksettava kuukausittaista yhtiövastiketta, Lehtonen huomauttaa.

Lehtonen näkee, että matalan kynnyksen asumispalvelulle on tilausta ja tarvetta kaupungissa.

– Minimissään Mari tönii ihmisiä eteenpäin hoitamaan itse asiansa, mutta asumisneuvojan työllä säästää suuria summia, jos sillä vältetään yksikin häätö ja asunnon tyhjentäminen, Lehtonen lisää.

– Välillä ihminen kaipaa sitä, että joku ulkopuolinen etsii väylän ulos ympärillä vellovasta kaaoksesta. Minulle on tullut esimerkiksi asiakkaita kassin kanssa, joka on täynnä avaamattomia laskuja. Työni on ollut tukea häntä siinä, että hän soittaa laskuttajille ja sopii maksuajoista, Heiskanen kuvailee.

Heiskanen on asumisneuvojana osa kaupungin työikäisten palveluiden tiimiä. Työikäisten palveluissa on vastaanottavat ja korjaavat tiimit, joihin kuuluu sosiaalityöntekijöitä ja -ohjaajia, sairaanhoitaja, lähihoitaja, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja ja maahanmuuttokoordinaattori.

Fakta
Asumisneuvonta

Se on ennaltaehkäisevää palvelua esimerkiksi vuokravelkojen, asumisen häiriöiden ja häätöjen vähentämisessä.
Neuvonta auttaa myös naapuririitojen selvittelyssä.
Palvelun tarkoituksena on turvata asumisen jatkuminen.
Se tukee asunnonhaussa ja ehkäisee asunnottomuutta.
Neuvonta on yleensä lyhytkestoista matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa.
Ara on avustanut kuntia, vuokrataloyhtiöitä ja yleishyödyllisiä yhteisöjä asumisneuvonnan käynnistämisessä.
Lähde: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara