Esitys: Mältinkallion tonttivuokrasopimukset irtisanotaan – Asiaa käsitellään maanantain kaupunginhallituksessa

0
Mältinkallion kerrostalotyömaalla ei ole tapahtunut moneen vuoteen mitään.

Maanantain kaupunginhallituksen käsiteltäväksi tuodaan Atico Oy:n Mältinkallion kerrostalotyömaan tonttien vuokrasopimusten irtisanomisehdotus. Kaupunginjohtaja Atso Vainio ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se käynnistäisi irtisanomisprosessin Mältinkalliolla sijaitsevan neljän tontin vuokrasopimuksen purkamiseksi.

Tonteille ei ole rakennettu maanvuokrasopimusten mukaisessa aikataulussa, eikä rakentamisvelvoitteiden määräajoille ole haettu jatkoaikaa. Rakentamisvelvoitteen laiminlyönti on vuokrasopimuksen irtisanomisperuste. Lisäksi tonttien vuokrat ovat tältä vuodelta maksamatta.

Mältinkallion asunto-osakeyhtiöistä yksi eli as oy Fregatti ja sen tonttia hallinnoiva yhtiö on asetettu konkurssiin. Kaupunki varaa konkurssipesälle maanvuokralain mukaisen mahdollisuuden sitoutua vastaamaan tontin maanvuokrasopimuksen mukaisen velvollisuuksien täyttämisestä.

Mikäli konkurssipesä ei käytä oikeuttaan sitoutua maanvuokrasopimuksiin, kaupunki vuokranantajana käyttää oikeuttaan sopimusten purkamiseen.

As Oy Fregatin lisäksi Mältinkallion kerrostontille piti nousta asunto-osakeyhtiöt Korvetti, Kutteri ja Kuunari sekä niille varattu autopaikoitus. Tonttien vuokrasopimukset on allekirjoitettu vuonna 2017 ja puuelementeistä tehtäville asuinkerrostaloille myönnettiin rakennusluvat 2018.

Rakentaminen on aloitettu Fregatin tontille, mutta työ on kesken ja tontilla on betonielementeistä tehty pohjakerroksen runko.

Kaupunki pyysi aiemmin tänä syksynä Atico Oy:ltä selvitystä rakentamisen aikataulusta. Selvityksen mukaan yrityksen tavoitteena on saada rakennushankkeet vireille viimeistään ensi vuonna. Yritys kertoo parhaillaan neuvottelevansa kerrostalojen puuelementtitoimittajien ja rahoittajien kanssa.

Atico Oy oli alun perin Keijo Ullakon omistama yritys, jonka osti pankkialalla toimiva yrittäjä Sami Sillgren . Yritys haki kaupungilta lokakuussa vapautusta Mältinkallion tonttivuokriin, mutta sitä ei myönnetty.