Kaupungilta siirtymässä hyvinvointialueelle 457 sote-alan työntekijää

0
Suun terveydenhuollon laskutus toimii.

Uudenkaupungin kaupunki luovuttaa hyvinvointialueelle 1. tammikuuta alkaen 457 työntekijää. Luku päivittyy vielä loppuvuodesta vastaamaan ajankohtaa.

Siirtyvät työntekijät tekevät esimerkiksi lähihoitajan, kodinhoitajan, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, suuhygienistin, hammaslääkärin, fysioterapeutin, osastonhoitajan, koulukuraattorin, toimistosihteerin, siivoojan, ylilääkärin, psykologin tai perhetyöntekijän töitä.

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. Samalla hyvinvointialueille siirtyy myös pelastustoimen järjestämisvastuu.

Henkilökunnan siirto tehdään liikkeenluovutuksena. Henkilö siirretään hyvinvointialueelle, mikäli hänen työtehtävistään vähintään puolet liittyy hyvinvointialueen töihin. Henkilöitä siirretään kaupungilta hyvinvointialueelle sekä virka- että työsuhteisiin.

Virkasuhteessa käytetään julkista valtaa ja henkilöt siirtyvät ilman hakumenettelyä virkoihin, joiden kelpoisuusvaatimukset he täyttävät ja joita voidaan pitää heille sopivina. Viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta voidaan muuttaa, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää.

Viranhaltijat, jotka eivät käydä julkista valtaa, siirretään vastaavaan työsuhteiseen tehtävään. Kaupunki luovuttaa hyvinvointialueelle vakinaiset työntekijät ja sellaiset määräaikaiset, joiden työsuhteet ovat voimassa vielä vuodenvaihteen jälkeen.

Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyisi siirtyvän henkilöstön ja heihin liittyvän siirtosopimuksen. Kaupunginhallitus myös esittää valtuustolle, että se valtuuttaisi kaupunginjohtajan allekirjoittamaan siirtosopimuksen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee liikkeen luovutusta koskevan päätöksen vielä marraskuun puolivälissä.