Kaupunki vuokraa maata Kalannin aurinkovoimalalle

0
Tältä näyttää IBV Suomen saksalaisen emoyhtiön IB Vogtin toteuttama aurinkovoimala Sussexissa Iso-Britanniassa.

Kalantiin aurinkovoimalaa suunnitteleva IBV Suomi vuokraa kaupungilta maata sähkövarastoa varten. Kyseinen maa-alue sijaitsee Kalannin muuntoaseman vieressä ja on kooltaan kolme hehtaaria.

Maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus päätti, että alueen vuotuinen vuokra on 850 euroa hehtaarilta ja se on sidottu elinkustannusindeksiin. Tontin vuokra-aika on 40 vuotta. Vuokrasopimuksessa on optio vuokra-ajan jatkamisesta enintään kahdesti 10 vuodella.

Kaupunki tai IBV Suomi saavat irtisanoa sopimuksen, mikäli yritys ei ole kolmen vuoden kuluessa ryhtynyt toimenpiteisiin hankkeen edellyttämien lupien hankkimiseksi. Sopimuksen voi myös irtisanoa, mikäli ilmenee, ettei alue sovellu aiottuun tarkoitukseen tai hanke päätetään lopettaa.

Aurinkoenergian tuotantoaluetta suunnitellaan Kalannin itäpuolelle ja alue on tällä hetkellä maa- ja metsätalouskäytössä. IBV Suomi valmistelee hankkeen rakentamisvaihetta tekemällä alueella erilaisia selvityksiä. Niiden perusteella tarkennetaan aurinkovoimalan teknisiä suunnitelmia ja samalla yritys varmistaa, että kaikki on valmista investoinnin toteuttamista varten.

– Yrityksen tavoitteena on käynnistää rakentaminen vuonna 2024. Kaupungin tehtävänä on huolehtia siitä, ettei hankkeen eteneminen jää meistä kiinni. Aurinkovoimala on hyvin tervetullut Uuteenkaupunkiin, kaupunginjohtaja Atso Vainio toteaa.