Kuka kaupungissa päättää?

0

Tavallisille kaupunkilaisille voi olla epäselvää, kuka tai mikä taho päättää mistäkin kunnan asiasta. Valitettavasti näyttää siltä, että myöskään kaikki lautakuntien ja kaupunginhallituksen jäsenet ja valtuutetut, eivät tunne tai ainakaan myönnä tuntevansa kunnan päätöksentekoprosessia. On helpompi syytellä virkamiehiä kuin myöntää, että on itse osallistunut kokoukseen, jossa asiasta on päätetty.

Virkamiesten tehtävänä on vain valmistelu. Luottamusmiehet päättävät, mihin kaupungin rahat käytetään. Viimeisin nuijan kopautus lyödään kaupunginvaltuuston talousarviokäsittelyssä. Valtuuston enemmistön kanta ratkaisee ja se valtuutetun on vain siedettävä. Aina oma kanta ei voita, niin makeaa kuin se olisikin. Karkkipäivä ei ole joka päivä.

Kaupunginhallituksen ja lautakuntien tehtävänä on toteuttaa asiat valtuuston tahdon mukaan. Virkamiesten valta ulottuu vain yksittäisiin, pieniin hankintoihin, joiden pitää olla linjassa jo tehtyjen päätösten kanssa.

Kaupungin taloutta kritisoivat esittävät usein, että rahaa pitäisi siirtää investoinneista terveyspalveluihin. Vaikka Uusikaupunki jättäisi ensi vuonna kaikki rakennushankkeensa toteuttamatta, terveyspalvelut eivät siitä paranisi. Sosiaali- ja terveyspalvelut, vanhusten hoitopalvelut sekä palo- ja pelastustoimi siirtyvät vuodenvaihteessa hyvinvointialueen hoidettaviksi. Näistä asioista ei päätetä enää Uudessakaupungissa. Hyvinvointialueella on oma talousarvionsa, jota parhaillaan jo laaditaan.

Uudenkaupungin tehtäviksi jäävät koulutus ja varhaiskasvatus, kulttuuri-, nuoriso-, kirjasto- ja liikuntapalvelut, kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö ja vesihuolto. Näihin kaupungin asioihin voi vaikuttaa, mutta se on tehtävä ajallaan. Kun suunnitelmat ja kaavat ovat nähtävillä, kaikilla on oikeus sanoa niistä mielipiteensä. Jälkiviisaus ei johda mihinkään.

Teija Uitto