Kunnanjohtajilta kannanotto lähijunaliikenteen puolesta

0
Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Atso Vainio.

Varsinais-Suomen kuntajohtajat ovat laatineet yhteisen kannanoton Varsinais-Suomen lähijunaliikenteen käynnistämiseksi.

Etenkin Uusikaupunki – Turku ja Loimaa – Turku -välien kunnissa sekä Naantalissa matkustajajunaliikenteen kehittäminen koetaan elinvoimaisen tulevaisuuden kannalta kärkihankkeeksi, johon ollaan halukkaita panostamaan.

– Uusikaupunki pyrkii omalta osaltaan tekemään tarvittavat toimet, joita henkilöjunaliikenteen aloittaminen edellyttää reitillä Turku – Raisio – Masku – Nousiainen – Mynämäki – Vehmaa – Uusikaupunki. Liikenteen alkaessa yhteys Suomen kasvukolmioon paranee ja tämäkin liikennevirta synkronoi muun liikennejärjestelmän ja myös tunnin junan kanssa, kun se valmistuu, Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Atso Vainio sanoo.

Turun pormestari Minna Arve korostaa, että Turun ja Helsingin välinen nopea raideyhteys ja maakunnan lähijunaliikenne tukevat kiinteästi toisiaan.

– Tunnin junan ja lähijunien sujuvien vaihtoyhteyksien avulla maakunnan yhteydet pääkaupunkiseudulle vahvistuvat, mikä lisää lähijunien matkustajapotentiaalia, laventaa työssäkäyntialuetta ja kasvattaa siten elinkeinoelämän menestymismahdollisuuksia. Tunnin junaan kuuluva kaksoisraide Turku-Salo -välillä on edellytys tämän suunnan lähijunaliikenteen syntymiselle.

Uusikaupunki – Turku -välillä on sähköistetty raideyhteys, mutta ei lainkaan henkilöjunaliikennettä. Lähi- tai kaukojunaliikenne Raisioon olisi mahdollista heti kun seisake on rakennettu, ja muihin Uudenkaupungin radan kuntiin lähivuosina, kunhan yhteysvälille löytyy liikennöitsijä.

Radanvarsikuntien kuntajohtajat näkevät henkilöjunaliikenteen edellytysten parantamisen monin tavoin tärkeäksi. Varsinais-Suomi on Suomen tiheimmin asuttuja maakuntia ja Turun seutu yksi Suomen kolmesta kasvukeskuksesta. Maakunnassamme on vajaakäytöllä suuri määrä ratayhteyksiä, jotka ovat otettavissa lähijunaliikenteen käyttöön. Uusikaupunki – Turku -välin kaupungeilla ja kunnilla sekä Turku-Loimaa –välin kunnilla on vahva tahtotila maakunnan paikallisjunaliikenteen edistämiseksi.

Tavoitteena on kehittää Varsinais-Suomen sisäisiä ja ulkoisia yhteyksiä ja edistää Tunnin junan ohella ja sitä tukien lähijunaliikenteen edellytyksiä muun muassa uusia seisakkeita, asemapaikkoja ja liityntäpysäköintiä edistäen.

– Varsinais-Suomen taajamajunaliikenteen kehittäminen on erittäin tärkeää maakunnan vetovoiman, kuntien elinvoimaisuuden, ilmastotavoitteiden ja maakunnan sisäisen liikenteen sujuvuuden kannalta. Raiteet tulevat jo nyt Raisioon, juna-asema on mahdollista rakentaa vuonna 2024 ja käyttäjiä löytyy; enää tarvitaan juna, toteaa Raision kaupunginjohtaja Eero Vainio.