Mältinkallion tonttien vuokrasopimukset puretaan

0
Mältinkallion rakennustyömaan ympärille rakennettiin lokakuussa 2020 suoja-aidat. Tontilla oleva kivijalka on konkurssiin haetun asunto-osakeyhtiö Fregatin.

Kaupunki käynnistää irtisanomismenettelyn Mältinkallion tonttien vuokrasopimusten purkamiseksi. Vuokrasopimukset on tehty kaupungin ja neljän eri asunto-osakeyhtiön eli Korvetin, Kutterin, Kuunarin ja Fregatin välillä. Irtisanomisperusteena kaupunki toteaa, että rakentamisvelvoite on jätetty täyttämättä ja tonttien vuokrat ovat tältä vuodelta maksamatta. Tonttien vuokrasopimukset on allekirjoitettu vuonna 2017 ja asuinkerrostaloille myönnettiin rakennusluvat 2018.

Päätöksen vuokrasopimusten purusta teki maanantaina kokoontunut kaupunginhallitus. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunki lähettää kirjeen yhden asunto-osakeyhtiön konkurssipesälle ja selvittää tämän halua käyttää oikeutta maanvuokrasopimuksiin.

Atico Oy on suunnitellut Mältinkallion tonteille neljää puurakenteista kerrostaloyhtiötä. Atico Oy oli alun perin Keijo Ullakon omistama yritys, jonka osti pankkialalla toimiva yrittäjä Sami Sillgren . Yritys haki kaupungilta lokakuussa vapautusta Mältinkallion tonttivuokriin, mutta sitä ei myönnetty.

Atico ehti aloittaa asunto-osakeyhtiö Fregatin rakennuttamisen ja tontilla on tällä hetkellä pystyssä betonielementeistä tehtyä pohjakerroksen runko. As Oy Fregatti on kuitenkin asetettu konkurssiin lokakuussa, joten kaupunki varaa konkurssipesälle maanvuokralain mukaisen mahdollisuuden sitoutua vastaamaan tontin maanvuokrasopimuksen ja siihen liittyvän pysäköintitontin maanvuokrasopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä.

Mikäli kaupungilta tontin vuokrannen konkurssipesä ei käytä oikeuttaan sopimuksiin sitoutumisesta, käyttää kaupunki oikeuttaan purkaa maanvuokrasopimukset. Sen jälkeen on selvitettävä, kenen kustannuksella tontille noussut kivijalka puretaan.